Hans Hansen Svane

Hans Hansen Svane

Hans Hansen Svane blev født 1606, som søn af borgmester Hans Olufsen Riber.

Han var et svageligt, men godt begavet barn, så allerede som 14-årig blev han sendt til akademiet i Sorø. Han blev student, med nogen forsinkelse som 20 årig, på grund af det dårlige helbred, men han tog straks afsted til København for at studere teologi og orientalske sprog.

I 1628 startede han en syv år lang studie-rejse gennem de europæiske lande, og vendte først hjem da han var udnævnt til professor i orientalske sprog.

I 1646 blev han Dr. Theol. I 1655 blev han valgt til Sjællands biskop.

Det er dog for sin medvirken i det store stænderdermøde i 1660, og hans kamp for indførelsen af enevælden og afskaffelsen af adelens privelegier at han er mest kendt. I spillet om kongens nye rolle spillede Svane er hovedrolle som repræsentat for understænderne. For sin rolle i forhandlingerne fik han foruden penge og godser, udnævnelse til Kongens Råd, blev medlem af statskollegiet, blev assessor i Højesteret, og fik titlen ærkesbiskop.

Da Svane var blevet 60 år, indhentede hans barndoms svaghed ham, han var ramt af mange sygdomme.

Han døde i 1668.

Læs mere:

99.1 Sieverts, William: Horsens navnkundige sønner. Danskerens Forlag, 1945. 95 sider : ill.