Mozart Lindberg

60 år i fængsel

Mozart Lindberg er formodentlig den fange i Danmark, der har siddet længst tid i fængsel – næsten 60 år sammenlagt blev det til i perioden 1901-1963. Heraf afsonede han 25 år i Horsens.

I 1938, efter at have afsonet endnu en dom, denne gang på 16 år, blev han løsladt. Senere samme år kidnappede han en præst i Gram syd for Ribe. Præsten slap uskadt fra hændelsen, og Mozart Lindberg blev atter anholdt og denne gang blev han idømt en tidsubestemt forvaringsdom. Mozart Lindberg hævede efterfølgende, at kidnapningen var et forsøg på at gøre opmærksom på hans forrige dom på 16 år, som han mente var uretfærdigt idømt.

Lindberg er, udover sine forbrydelser, kendt for en lang række flugtforsøg fra sin tid som indsat. Lige så ihærdig han var til at udtænke nye flugtforsøg, lige så uheldig var han, når det kom til udførslen. Det lykkedes ham aldrig at flygte.

I 1963 blev han udskrevet på prøve – på dette tidspunkt var han 82 år.

Mozart Lindbergs disciplinærstraffe

Mozart Lindberg sad fængslet i Horsens i sammenlagt 25 år. Han blev flere gange
idømt disciplinære straffe.

Den 25. maj 1904 blev Lindberg idømt 15 slag med den nihalede kat. I 1905 blev han
idømt 9 slag rotting for ”groft brud på fængselsordenen”. To måneder senere kom han
op og slås med en medfange. For det fik han to gange 24 timer i mørk kachot, det vil
sige isolation i fuldstændig mørke.

I 1906 fik Lindberg to gange 48 timers mørk kachot.

I 1907 fik han 15 slag kat for ”forfærdigelse og besiddelse af ureglementerede
genstande, forsøg på undvigelse og ulovligt skriveri.” Lindberg havde med andre ord
forberedt en flugt, men var blevet opdaget og blev nu straffet. Det afholdt ham dog
ikke for at prøve igen.

I 1908 kom han så langt til at udføre flugtforsøget, men han blev opdaget og fik 15
slag kat. Derefter fik han ikke flere korporlige straffe, men blev idømt vand og brød et par gange.

Læge Vinde om Mozart Lindberg

”Fange No 19, Mozart Lindberg, der efter sit mislykkede Flugtforsøg indlagdes til
Observation paa Sygehuset den 26/6 D.A., har i den forløbne Uge befundet sig vel, har spist meget rigeligt, havt sin Fordøjelse i Orden og har sovet godt om Natten. Han har læst meget og været fuldstændig rolig, naturlig og høflig i sin Optræden. Han taler fornuftigt, og ræsonnerer rigtigt og med går Omtanken, han har gjort fulst. Indtryk af at være ved sin Fornufts fulde brug. Han har vistnok under hele sit Ophold her i Anst. været stærkt optaget af lyst til at erhverve sig herostratisk Berømmelse har Jens Nielsen som Forbillede ved at begaa en eller anden Forbrydelse her i Anstalten. Han kan taale korporlig Straf. P. Vinde”

(Brev fra P. Vinde, Lægen, Straffeanstalten ved Horsens, til Inspectionen, 1908)

Læs originalartiklen på ejail.dk

Artikler fra Horsens Folkeblad

Bog om Mozart Lindberg, som sad 59 år bag tremmer. (Horsens Folkeblad, 15.10.1996)

Læs artiklen

Læs mere

99.4 Mozart Lindberg : jeg tror, jeg stjæler en præst / Steen Bostrup. – 1. udgave. – Aschehoug, 1996. – 214 sider : ill.

Berømte fanger på ejail.dk

Disciplinærstraf på ejail.dk