Aage Liep (d. 1955)

Civilingeniør Aage Liep er død (Horsens Folkeblad 05.10.1955)

En af de Mænd, der har været med til at præge Udviklingen på Horsens lngeniørskole døde i går eftermiddag. Budskabet om Civilingeniør Aage Lieps Død vakte den største Sorg hos de mange Mennesker, der gennem årene har fulgt Skolens Arbejde og Udvikling, fordi netop han har sat et Præg på den Skole, der i Dag nyder så stor Anerkendelse i Ingeniørkredse. På mange områder var Civilingeniør Aage Liep en utrættelig Foregangsmand. Hans Dygtighed var velkendt, og hane menneskelige Egenskaber højt værdsat. I sine unge år fartede han Verden rundt og dygtiggjorde sig, og det var således med de bedste Forudsætninger, han i 1938 tiltrådte en ledig Stilling på Horsens Ingeniørskole. Her lærte Kolleger og Elever ham at kende som en dygtig og behagelig Mand, og det var ikke tilfældigt, at Liep i 1942 udnævntes til Skolens Overlærer.

Læs nekrologen