Leo Borup f. 15. december 1883 – ?

af Lars Bo Larsen

Vicebrandchef og civilingeniør Leo Borup blev født i Horsens som søn af modist P. A. Borup. Han blev matematisk – naturvidenskabelig student fra Horsens Statskole i 1901 og cand. pylot. i 1907, hvorefter han blev civilingeniør ved Københavns Kommune. Embedet som vicebrandchef indtog Leo Borup i 1938.

Byarkivet, B13694. Søndergade 39. Hattemager P. A. Borup og Den kontante manufakturhandel v/ Christian Lauritsen. Datering: 1910.

Leo Borup var blandt de brandofficerer, der gik forrest, når det gjaldt, og det var ham der under besættelsen (1940 – 45) stod for ledelsen af det betydelige slukningsarbejde efter Royal Air Forces luftangreb på det tyske sikkerhedspoliti Gestapos hovedkvarter i Shellhuset i København.

Leo Borup var højt respekteret for sin indsigt på det brandforebyggende område, og såvel Justitsministeriet som Københavns Kommune lyttede med ærbødighed til de forslag han fremsatte på dette område.

Kilder:

Carl Th. Jørgensens udklipssamling.

Berlingske Tidende 14. december 1973.

Horsens Avis 15. december 1953.

Indbydelsesskrift til Afgangs – og Aarsprøverne i Horsens Lærde Skole i Juni og Juli 1901.