Johan Marryat Johansen d. 3. november 1928.

af Lars Bo Larsen

Købmand Marryat Johansen var født på Christianshavn i København og kom som ung mand til Horsens, hvor han blev uddannet vinkyper og i en periode var leder af en restauration i Jessensgade.

Byarkivet, F1325 Lb. nr. 3. Marryat Johansen og datteren Grete (gift Foss Nielsen ), i hjemmet, Smedegade 91, “Generalsgården”. Datering 1920 – 24.

Ved ægteskabet med Petra Holm i 1903 blev Marryat Johansen indehaver af den ansete Dansk Kaffe – og The – Union ved Ludvig Holm & Co´s forretning i Søndergade 44, som han opnåede at fejre 25 år jubilæum i .

Byarkivet, B15999. Marryat Johansen v/ sin forrretning i Søndergade 44.

Udover sin forretning havde Marryat Johansen mange forskellige interesser, som bilist, sportsmand og kunstelsker.

Med Marryat Johansen gik en af de skikkelser bort, som i årene omkring 1. verdenskrig (1914 – 18) var med til at sætte præg på Horsens. Et lyst hoved, en flerstrenget begavelse med kunstneriske anlæg i mere end en retning.

Marryat Johansen havde måske ikke udelukkende venner, men de var dog flest og inden for de kredse, hvor han især havde sine interesser, musikernes, skuespillernes og sejlsportsmændenes kammeratlige lag, var han afholdt.

Byarkivet, F1325 Lb. nr. 1. Marryat Johansen med sit værk “Ørnen” på kaminen i hjemmet, Smedegade 91, “Generalsgården”. Datering 1920 – 24.

Marryat Johansen efterlod sig hustruen Petra, og de tre børn, Ib, Finn og Grete.

Kilder:

Horsens Avis 3. november 1928.

Horsens Avis 5. november 1928.

Horsens Social – Demokrat 3. november 1928.

Horsens Vejviser 1919.

Byarkivet, Journal nr. 2012/22.

2 thoughts on “Johan Marryat Johansen d. 3. november 1928.

  1. Ja og min far, Ib Marryat var da den ældste. Han var i lære hos Schuur, men måtte tages af lærepladsen, da min farmors sagfører “sørgede” for at boet ikke afgav så meget at familien kunne leve af det. Det var en ren tragedie. Det en lang historie, men jeg nøjes med dette lille notat.
    Vh. Pernille Marryat

Der kan ikke kommenteres.