Agda

Mindesten på Endelave, rejst over ofrene fra S/S AGDA’s sænkning. Foto Anders Møller

S/S AGDA

Fragt- og passagerdamperen S/S AGDA blev bygget i 1896, og i 1918 blev skibet overtaget af Horsens Dampskibsselskab. Herefter blev AGDA brugt til rutesejlads med anløb på Alrø, Hjarnø, Snaptun og Endelave, og i sommermånederne blev sejladsen udvidet til at sejle turister rundt i fjorden og nærliggende farvande.

Mindesten på Endelave over ofrene. Foto Anders Møller

Katastrofen

Lørdag d. 15. januar 1944 kl. 18.45 blev AGDA ramt af en mine nordvest for Endelave. Alle 14 ombord døde i ulykken.

Kort før ankomsten til Endelave lød en voldsom eksplosion, og havet hvor AGDA havde ligget blev oplyst af nogle kraftige blus. Herefter lød endnu en eksplosion, hvorefter skibets lanterne slukkedes. Eksplosionerne var så kraftige, at de kunne høres helt til Hjarnø, hvorfra der straks sejlede flere både af sted for at hjælpe. Også fra Endelave sejlede flere både ud, og man fandt snart vraggods fra skibet, men ingen overlevende.

Den værste skibskatastrofe i Danmark

S/S AGDAs forlis var den hidtil værste skibskatastrofe i danske farvande siden 2. verdenskrigs udbrud. Reaktionerne var stærke over hele landet, og Kong Christian d. 10. sendte et telegram til Horsens Dampskibsselskab for at udtrykke sin deltagelse. Også Horsens Byråd gav udtryk for deres sympati, da borgmester Jens Chr. Juliussen gav disse mindeord ved mødet d. 18. januar:

“Det vakte Sorg i mange Hjem i Horsens i Søndags, da Meddelelsen om Agda’s Forlis spredtes ud over byen. Der er gennem Aarene knyttet mange Baand mellem Endelaveboerne og Horsensianerne, og Ulykken vækker derfor vor dybeste Medfølelse med alle de Hjem, hvis Paarørende er blevet berørt deraf. Jeg vil her udtale Horsens Byraads Deltagelse i den store Sorg, Ulykken har forvoldt i de mange hjem.”

Bjærgningen

Allerede søndag morgen kontaktede Horsens Dampskibsselskab et firma i København, der rådede over dykkere, og i løbet af mandag ankom dykker K. Hessing med sin linemester til Horsens. Efter et kort møde sejlede de straks til Snaptun, og tirsdag d. 18. januar sejlede stenfisker Hjalmar Nielsen ud med sin båd “Haabet” medbringende mandskab fra både Svitzer og Zoneredningskorpset.

Vejret var imidlertid ikke med redningsarbejderne. En tyk tåge gjorde, at K. Hessing måtte indstille sit arbejde midt på eftermiddagen. På det tidspunkt havde han fundet fire af de omkomne. Også onsdag var vejret dårligt, men dykkeren fandt dog endnu en omkommen. Herefter blev vejret så dårligt, at bjærgningsarbejdet i en periode måtte stå stille. I alt blev kun syv af de 14 omkomne fundet, og efter tre ugers eftersøgning indstillede Svitzer dykkerarbejdet. Zoneredningskorpset fortsatte dog.

Fælles begravelse

Fredag d. 21. januar blev der holdt en sørgehøjtidelighed for ofrene for S/S AGDAs forlis i Horsens. Senere samme dag blev der holdt en fælles begravelse for fire af ofrene på Endelave.

Hævningen af vraget

Da AGDA’s vrag kunne være til fare for skibsfarten, skulle skibet hæves, og i maj 1944 blev det sat i værk. D. 9. maj blev kedlen bragt i land i Horsens, og tre dage senere blev forskibet hævet og ligeledes slæbt til Horsens. I løbet af sommeren blev resten af vraget skåret i stykker og slæbt til Horsens.

Billeder

Vinterbillede fra Horsens havn. B4232

Vinterbillede fra havnen – set mod øst. Ved nordkajen ses forskellige kvaser, og længere mod øst ses s/s Agda og s/s Activ fra Horsens Dampskibsselskab. Imellem masterne ses gavlen af Hotel Activ, Havnen 15.

Artikler fra Horsens Folkeblad

Den forsatte eftersøgning efter de omkomne ved Agda katastrofen gav i går eftermiddags intet resultat. (Horsens Folkeblad, 21.01.1944)
Læs artiklen

Den gamle skipper fortæller om eftersøgningen og datteren af kaptajnen ser tilbage på Agda-tragedien. (Horsens Folkeblad, 17.01.1994)
Læs artiklen

Dykkeren fandt ikke flere omkomne i “Agda”s kahyt (Horsens Folkeblad 20.01.1944)
Læs artiklen

Dykkerarbejdet ved “Agda”s vrag er indstillet til tirsdag (Horsens Folkeblad 21.01.1944)
Læs artiklen

Læs mere

S/S Agda 15. 1. 1944 : historien om skibskatastrofen ved Endelave / tekst Poul Kragelund. – Horsens : Egnssparekassen, 1993. – 32 sider, 8 sider med tavler

Se mere på museets hjemmeside Endelave Museum

Kopi fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek