Andreas Hansen. Historisk Kalender, august 1998

I september 1906 etablerede den da 25-årige Andreas Hansen sin “Horsens Kontante Manufakturforretning” I Jessensgade 14 nu (Intersport). Fra starten var kun en ansat, Johannes Kirkemann. Han indgik i 1911 kompagniskab med Andreas Hansen.

 

Samme år blev forretningen flyttet over gaden til hjørneejendommen Jessensgade 9-11, hvor tidligere Svaneapoteket havde ligget. På det store billede fra 1910 optog Andreas Hansens forretning endnu kun underetagen i hjørneejendommen. Ca.1910 blev 1. salen inddraget og i 1917 blev naboejendommen i Hestedamsgade erhvervet, senere også Jessensgade 5 og 7.

Andreas Hansen døde i 1925 kun 45 år gammel, og forretningen blev videreført af Johannes Kirkemann. I 1936 indtrådte Andreas Hansens søn, Olaf i firmaet og efter Kirkemanns død i 1967 kom 3. generation, Jørgen Hansen ind.

I 1931 ved firmaets 25 års jubilæum var der 54 ansatte. Som det første jyske firma tog man i 1936 helt nye reklamemetoder i brug, nemlig “himmelreklamen”, et reklamebanner bundet til en flyvemaskine.

På det lille billede ses forretningens facade mod Hestedamsgade i 1952, da hovedvej A10 stadig gik lige igennem centrum i Horsens.

I 1979 ændrede forretningen karakter fra at være et stormagasin med tæpper, sengetøj, gardinstoffer samt beklædning til udelukkende at forhandle dametøj.

Et yngre barnebarn af Andreas Hansen, Niels Andreas Hansen, etablerede sig i Jessensgade 7 med sengeudstyr m.m. under navnet Niels A. I 1988 blev dametøjsforretningen overtaget af brødrene Hans Christian og Jørgen Anton Thygesen, som videreførte den under navnet AH Collection.

 


23. august 1898:

Annonce: Byggepladser, saavel i Østergade som ved Nørrestrandsgade er til Salg til billig Pris. Horsens nye Kalkværk.

17. august 1918:

Paa “De gamles Hjem” kniber det haardt med at faa Rugsbrødsmærkerne til at slaa til. Læsere, der har bare et Par Mærker til overs vilde gøre en Velgærning ved at overlade disse til Formanden, Redaktør Aksel Sørensen.

01. august 1938:

Det lykkes ikke Horsens Forenede Sportsklubbers sejrsvante Spillere at vinde det jyske Kricketmesterskab, Kampen mod Aalborg Boldspilklub endte uafgjort og der bliver ingen Kricketmester i Aar.

29. august 1958:

Ny epoke i Horsens industriliv indledt. Rejsegilde paa den første fabriksbygning paa byens nye industrijorder ved Hattingvej. Pioneren, der i gaar kunne fejre rejsegilde paa sin nye fabriksbygning, er fabrikant Hans B. Nielsen, der driver N.P. Nielsens Efter.s Standsefabrik.

01. august 1978:

Idag fandt den officielle indvielse af Smedetorvet sted. Det foregik med fuld musik leveret af Horsens Garden, der var med til at kaste glans over begivenheden. Det er et helt usædvanligt miljø, der her er blevet skabt. Ikke alene har man kunne bevare gamle fredede bygninger, man har også formået at skabe en helhed ud af det sammen med det ny, der er blevet opført.