Andreas Hansen

Andreas Hansen (Købmand, d. 11.12.1925)

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Inseratserie (forsiden) Horsens Avis 05.03.1918

Danske Byer og deres Mænd IV a: Horsens By (1919) pag. 182, 183, 184

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Læs Inseratserien fra Horsens Avis d 5. marts 1918

Læs nekrologen fra Horsens Avis d. 12.12.1925

En af Horsens unge, dygtige forretningsmænd og gode borgere Købmand Andreas Hanser er i aftes afgået ved døden på Kommunehospitalet, godt 43 år gammel.

Læs mindeordene fra Horsens Avis d. 12.12.1925

Link til hustruen Andrea Hansen