Annalise Daugaard

Broen, 9. årgang, nr. 2, 1996/1997

Peder Pedersen

Hun har siddet 25 år på taburetten af Peder Pedersen

Indledning

Annalise Daugaard har været Hansted-Egebjerg Husholdningsforenings formand i 25 år. Ved en sådan lejlighed er det skik og brug, at kaste et blik tilbage på årene der svandt.

Bortset fra et ophold på Ryslinge Højskole har Annalise Daugaard altid boet i Hansted/Egebjerg-området. Allerede som ung pige i 1940’erne deltog hun i husholdningsforeningens arrangementer. Det var under krigen, og der var knaphed på mange ting, så vi lærte at sy nyt af gammelt, selv lave sæbe, kartoffelmel og andet, fortæller Annalise.

Senere da hun blev gift og stiftede familie, blev hun selv medlem af Husholdningsforeningen, og det varede da heller ikke længe, før hun kom i bestyrelsen.

Daugaard Annalise modeshow.jpg

Husholdningsforeningen

Siden 1971 har hun været foreningens ubestridte formand. Ja, der er endda folk, som siger, at Annalise Daugaard er for Husholdningsforeningen, hvad De Gaulle var for Frankrig. Men det er en lykke for en forening, at der findes en ildsjæl, som er parat til at gøre en indsats, selvom det er ulønnet arbejde. Man kan godt frygte, at de bliver svære at finde i fremtiden.

En stor og utrættelig indsats, ja, det er hvad Annalise har ydet gennem årene. Når man blader i forhandlingsprotokollen for de forløbne år, er der omtalt et hav af arrangementer, der har været holdt møder og kurser, demonstrationer og modeopvisninger, udstillinger, foredragsmøder og Sankt Hans-fester, virksomhedsbesøg – jeg kunne blive ved i det uendelige.

Udflugter

Et af foreningens højdepunkter, som er meget populær blandt medlemmerne, er den årlige udflugt. Den foregår gerne med bus til en seværdighed et sted i Jylland og afsluttes med middag på en hyggelig kro eller lignende.

Et tiltag som husholdningsforeningen har høstet mange roser for, er Legestuen – først i forsamlingshuset, senere i den gamle brugs, den fungerede rigtig godt i mange år.

Egebjerg Idrætsforening har altid haft en stor stjerne hos Annalise. Jeg tror ikke, at der har været afholdt en sommerfest uden Annalises medvirken. Det er også en fast tradition, at hun bager en kage til Idrætsforeningens Støtteforenings månedlige sammenkomst.

En fastelavnsfest for børnene i Egebjergskolen er også utænkelig uden Annalises medvirken.

Daugaard Annalise Dyreskuet.jpg

På det årlige dyreskue

På det årlige dyreskue i Horsens har Annalise altid været med. I de unge år stod hun i tombolaen, senere var det sammen med husholdningsforeningen i det, der hed Kvindernes Telt. Her kunne sultne dyrskuegæster købe pølser og forskellige frokostretter.

AnnaliseJa, der er mange, der i årenes løb har trukket på Annalises energi og store arbejdsindsats, ikke så mærkeligt for hun er altid parat til at give en hånd med, når der er behov for det.

Nu kan man jo godt få det indtryk, at arbejdet med husholdningsforeningen har været nok til at udfylde hele tiden for Annalise i de 25 år, der er gået, men det er absolut ikke rigtigt. Hun har gennem alle årene haft fuldtidsjob.

Horsens Folkeblad

Annalise Daugaard begyndte allerede i 1968 at arbejde på Horsens Folkeblad, først som afløser i pakkeriet, men snart begyndte hun at køre aviser ud til kiosker og bude. Hun var den første kvindelige chauffør på bladet.

Det blev i begyndelsen mødt med nogen skepsis og vittigheder om piger og biler, men den blev naturligvis hurtigt gjort til skamme. Herude i Hansted/Egebjerg havde vi længe vidst, at Annalise elskede at køre bil. Hun har kørt lige siden bilerne begyndte at rulle igen efter krigen. Det var en stående vittighed, at når et vejstykke var blevet hullet og slidt, var det fordi Annalise havde slidt asfalten tynd.

Efter nogle år med aviskørsel kom Annalise tilbage til pakkeriet. Her blev hun i 1978 leder og fortsatte med dette arbejde i 15 år indtil 1993, da hun blev indhentet af pensionsalderen. Men tro endelig ikke, at Annalise var udbrændt og færdig, hun færdes stadig hver dag på Avisen.

Det har været en fast tradition gennem alle årene, at Annalise hver fredag aften havde hjemmebag med til damerne på pakkeriet. Det fortæller lidt om et hyggeligt og rart arbejdsklima. Det skal også nævnes, at Annalise i alle de år, hun var pakkerileder, ikke har haft én sygedag, og hun er ikke kommet for sent på arbejde en eneste dag.

Annalises filosofi er: Et godt arbejde, som man er glad for, holder megen uvæsen fra dørene.

Annalise Daugaard var i mange år i bestyrelsen for Horsens Folkeblad valgt som medarbejderrepræsentant, et arbejde som Annalise var meget glad for.

Daugaard Annalise.jpg

Fakta om Annalise Daugaard

Annalise Daugaard er født i 1926 på Strandhøjgård på Hansted Mark (nu Højbovej 24), som datter af Nora og Anders Munch Andersen. Gik i skole i den gamle skole i Hansted hos lærer Knudsen.

Efter skolen havde hun forskellige pladser som ung pige i huset, kun afbrudt af et ophold på Ryslinge Højskole. Blev gift i 1948 med Harald Daugaard; sammen fik de to piger: Birgit og Bodil, som i dag er henholdsvis lærer og lægesekretær. I 1954 byggede Annalise og Harald en villa umiddelbart syd for Annalises fars gård, og her bor hun stadig.

I 1977 havde Annalise den sorg at miste sin mand. Nu er børnene for længst flyttet hjemmefra, men tro ikke at Annalise får tid til at føle sig ensom, for hele familien, børn, svigerbørn og børnebørn, og nu oldebarn, bor lige i nabolaget, og de nyder alle godt af mormors store hjælpsomhed, gode vilje og gode humør.