Arena – Hede Nielsens fabrikker A/S. Historisk kalender, februar 2002

Radioproduktionen under navnet Arena startede i 1958, men forinden der var der gået mange år med fremstilling af radioapparatter i Hede Nielsens Fabrikker.

Ove Hede Nielsen startede som 15 årig i det små med at fremstillede og sælge krystalapparater. Dette foregik på familiens loft, men allerede da han var 21 år, begyndte en beskeden, men forretningsmæssig produktion af radioapparater i et hjørne af faderens fabrik. Dermed var grunden lagt til en af de største salgssucceser indenfor radio – og tv i Danmark. Radioen fik navnet Herofon.

I 1958 hørte man første gang om en “transistor”, hvilket blev en revolution for hele branchen, Herofon kastede sig ud i transistorproduktionen og ændrede i øvrigt navn, da fabrikken samtidig sagde farvel til radiorørene. Det nye navn blev Arena. Dermed var forbindelsen med tv -afdelingen af samme navn etableret.

I 1966 blev produktionen flyttet fra Hede Nielsen fabrikskomplekset på Fabrikvej / Emil Møllersgade til en ny fabriksbygning på Fuglevangsvej (det store billede). Det lille billede viser et udsnit af produktionshallen her.

Pinselørdag 17. maj 1970 blev fabrikken bogstaveligt lagt i ruiner ved en brand. Fabriksbygningen blev dog hurtigt genopført og efter henvendelse fra det engelske firma Rank Bush Murphy blev der indgået aftale mellem de to virksomheder om dannelsen af et helt nyt selskab Rank Arena A/S. I 1971 overtog det engelske selskab alle aktier. Ved årskiftet 1974 – 75 lukkede fabrikken og ca. 600 personer stod uden beskæftigelse.

 

 

22. februar 1902:

To unge mennesker løb Onsdag Aftes bort fra Horsens Fattiggaard, men Torsdags havde de tabt Lysten  til Friheden og meldte sig selv til politiet i Vejle; de var yderst forkomne og udmattede, da de siden deres Bortgang intet havde faaet at spise.

25. februar 1922:

Storforbryderen Mozart Lindberg, der ved Højesteret blev idømt 16 Aars Tugthus for Mordforsøg, ankom i Gaar Eftermiddags til Horsens. Den Slags celebre Herres Ankomst her til Byen plejet ellers at gaa stille af, men denne Gang havde en hel Del Mennesker faaet Færten af Begivenheden.

07. februar 1942:

Annonce: Læg Søndagsturen forbi Oscar Møller og se Vinduet med de falmede Strømper – som vi sælger til vore sædvanlige billige priser.

22. februar 1962:

A/S Silkeborg Maskinfabrik, Silkeborg, og Paasch & Larsen, Petersen A/S, Horsens, har besluttet med virkning fra 1. januar dette år at sammenlægge de to virksomheder. Konkurrence i ind- og udlandet er hård og vil blive endnu hårdere, hvis Danmark tilslutter sig Fællesmarkedet, hedder det i en meddelelse fra firmaet.

04. februar 1982:

Horsens Turistforenings 75 års – jubilæum lægger beslag på de fleste lokaler i Horsens teater hele weekend`en. Der bliver reception, kunstudstilling og medlemsfest lørdag, og søndag er der foruden kunstudstillingen arrangeret festforestilling, hvor kunstnere, født i Horsens og medvirkende på landets førende scener, præsenterer udsøgte ting fra deres repertoire.