A/S Bygholm Zoologiske Have. Historisk Kalender, juli 2003

I efteråret 1934 indgik A/S Bygholm Zoologiske Have en aftale med Horsens Kommune om leje af et areal nord for Bygholm Parkhotel til indretning af en “Dyrepark  (Zoologisk Have) til belæring for og Underholdning af de Besøgende”. Man overtog de gamle bygninger fra Bygholm Mølle, der lå på arealet og kommunen stillede materiale til rådighed til opførelse af bure til dyrene. I møllebygningen blev indrettet lokaler til en restaurant.

På kortet herunder ligger Bygholm Sø og den gamle vej, der løber næsten hvor Schuttesvej nu ligger, til venstre og Bygholm Park nederst. Bygholm Zoo kom til at ligge mellem åen og kanalen samt lidt syd for åen.

Allerede i august 1940 havde bestyrelsen store vanskeligheder med driften af den zoologiske have på grund af kørselsindskrænkninger og store brændselsudgifter i den kolde vinter 1939-1940. Man forsøgte at få kommunen til at overtage driften, men det blev afslået og haven måtte lukke i efteråret 1941.

I sin korte levetid var Bygholm Zoo ellers et yndet udflugtsmål med et ret stort udvalg af både kendte og mere fremmedartede dyrearter. I 1939 var der således blandt andet et løvepar, 2 leoparder, 1 dromedar, 4 forskellige slags bjørne, 5 forskellige slags aber og 3 alligatorer, men også mange, mere hjemlige dyr, såsom mus, rotter, marsvin og kaniner. Desuden var der over 60 forskellige fuglearter, som både kom fra fjerne verdensdele (parakitter, kanariefugle, papegøjer) og fra mere kendte egne (ænder, gæs, fasaner, duer). Dyrene købte man hos andre zoologiske haver i f.eks. Odense og Århus, samt hos en dyrehandler i Hamburg.

Det lille billede viser den bebyggelse, der i 2002 er opført på området, hvor Bygholm Zoo lå.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07. juli 1903:

I Aftes ved 6-Tiden væltede en kulsort Røg op over den vestlige Del af Byen, og som en løbeild fløj det fra Gade til Gade: Tvangsarbejdsanstalten brænder. I Løbet af nogle Øjeblikke var Pladsen foran Anstalten sort af Mennesker, der vilde overvære Skuespillet, naar “Tvangsen” futtede af. Blandt den forsamlede Mængde var der kun en Mening om, at Ilden var paasat, og det vidste sig ogsaa at være Tilfældet.

03.juli 1923:

Arbejderskerne hos Fabrikant M.A. Petersen har i Gaar nedlagt Arbejdet. Hr. Petersen har sendt os følgende Meddelelse: Arbejderskernes Bestyrelse kom her paa kontoret Kl.11 Form. I Gaar og meddelte, at hvis jeg ikke ophørte med at importere enkelte Konfektionsdele fra Udlandet, vilde de standse Arbejdet Kl. 1 Eftm.

31. juli 1943:

Tre nye Arbejder fra Horsenskomponisten Vagn Holmboe. To arbejder ligger allerede færdige til Det kgl. Teater.Samarbejdet med Horsensianeren Ejvin Borgsmidt Hansen om en opera. Den unge sympatiske Komponist Vagn Holmboe er i disse Dage i Horsens. Som det vil erindres, var det Holmboe og Borgsmidt Hansen, der i Fællesskab skabte den smukke Kantate til Horsens Statsskole Indvielse.

10. juli 1963:

Vandrerhjemmet har skiftet bestyrerpar. Fru Margrethe Hansen, der i 24 år fra 2. juli 1939 har været samvittighedsfuld og dygtig leder af hjemmet, har på grund af alder ønsket at trække sig tilbage, og som nyt bestyrerpar har Horsens Kommune udpeget ægteparret Inger og Børge Pedersen.

20. juli 1983:

Horsens klar til Dan-kortet. Både Cityforeningen og Handelsstandforeningen i Horsens har givet indførelsen af det såkaldte Dan-kort sin anbefaling og formanden for Cityforeningen Lars Them, venter, at ordningen sammen med en anden betalingsform gennem “Køb let”- ordningen vil slå igennem i den kommende tid. Dan-kortet lanceres den 1. september.