Boghandlen Bredgade 9 i Brædstrup

Fr. Ravns Boghandel 1888-1921

Brædstrup Boghandel lukkede i 2011, men kan føre sin oprindelse helt tilbage til 1888, hvor Jens Frederik Ravn (1860-1948) etablerede en papirhandel og bogbinderi.

Jens Frederik Ravn blev født i Vejle, søn af lærer Frederik Jørgen Joachim Ravn og Jensine Salomine Buch. Han blev udlært som bogbinder i Odense i 1880 og siden som boghandler i Århus i 1885. I 1887 giftede han sig med Emma Margrethe Jepsen, som han fik sønnen Frederik Emauel Ravn med.

A. Brondbjergs Boghandel 1921-1931

I 1921 afstår Jens Frederik Ravn forretningen til Anton Thrige Olesen Brondbjerg (f. 1886). A. Brondbjerg blev født i Ulfborg, søn af gårdejer Ole Nielsen Brondbjerg og Ane Marie Thomsen. Han blev udlært hos J. Pedersen i Ulfborg og arbejdede som medhjælper flere steder, inden han i 1910 etablerede sin egen boghandel i Kolind. Efter fem år afstod han forretningen og drev derefter Brædstrup Boghandel i årene 1921 til 1931. A. Brondbjerg blev i 1913 gift med Vilhelmine Sørensen.

Boghandler T. Mæhle

T. Mæhles Boghandel 1931-1942

D. 20/7 1931 blev forretningen overtaget af Trygve G. Mæhle (f. 1904), og dette regnes som boghandelens egentlige etableringsdato.

T. Mæhle blev født i Randers, søn af protokolfabrikant Rasmus Andreas Mæhle og Nielsine Pedersen. Han blev udlært hos Alfr. Køster i Randers, og d. 20/7 1931 overtog han Fr. Ravns Boghandel i Brædstrup. Samme år blev han gift med Else Hansen, som han fik sønnen Lasse Mæhle med.

Munksteds Boghandel 1942-2011

I 1942 overtages forretningen af Erik Munksted (1914-1987). Munksted blev udlært hos Henrik Jensen i Roskilde. Han mødte sin hustru, Inger Munk Olsen, på Provinsboghandlerfagskolen hvor han gik i 1936. De to drev fælles forretningen frem til 1987, hvor datteren Birgitte Finseth (f. 1948) overtog og videreførte forretningen efter sin fars død, sammen med sin mand, der tillige er turistchef i Brædstrup.

Birgitte Finseth blev udlært hos Møller & Jochumsen i Horsens og arbejdede siden som biblioteksassistent, ligesom hun var kasserer i Turistforeningen i nogle år, inden hendes mand blev turistchef.

Birgitte Finseth drev boghandlen sammen med sin mand frem til forretningens ophør d. 31/12 2011.

Læs originalartiklen på hjemmesiden Boghandlere i Danmark