Boller. Historisk kalender, december 1997

På skråningen ned mod sydsiden af Horsens fjord ligger den tidligere herregård Boller omgivet af skov, opdyrkede marker, enge og fjord. Boller hørte til store, gamle, jyske herregårde, og dets ejere har været blandt de styrende i landet siden den ældst kendte omtale af Boller fra 1350. Listen tæller andre rigsråderne Henrik Knudsen Gyldenstjerne og Holger Eriksen Rosenkrantz.

Det firelæggende slotsanlæg, som står i dag, er i hovedsagen gjort færdig i årene efter rigsmarsk Holger Ottosen Rosenkrantz`s død i 1575.

I 1621 købte Ellen Marsvin Boller. Hendes datter, Kristine Munk, Christian d. 4`s hustru blev anbragt på Boller slot i 1630 og døde her i 1658. Fra 1664 tilhørte Boller adelsslægten Frijs i over 250 år.

I 1930 blev Boller købt af staten, tre store forpagtergårde blev solgt fra, skoven blev statsskovdistrikt og på den resterende jord oprettedes en masse statshusmandsbrug.

Selve slottet blev overtaget af sygekasserne, som indrettede det til rekonvalescenthjem. Bygningerne ejes i dag af Horsens kommune og drives som plejehjem.

Det store billede viser Boller Slot set fra vest, mens del lille billede, hvor slottets ses fra nordøst, giver et indtryk af den smukke park omkring slottet.

 

10. december 1897:

Galanterihandler Rasmus Jensen har bragt nogle Julekort med prospekter fra Horsens i Handelen. Man kan efter eget Valg faa Parti af Nørregade med den Katolske Kirke, af Jærnbanestationen eller et billede fra Vandværket. Det nydeligste er dog et lille Vinterbillede af Klosterkirken omgivet af Kirkegaardens sneklædte Træer. Det er saa stemningsfuldt et lille Julekort, som tænkes kan.

07. december 1917:

Butiksaabningstider til Julen: Søndag den 16. December maa der handles i Butikkerne fra Kl. 4 til 8 Aften. Søndag den 23. December til Kl. 9, i Dagene 17. – 23., begge indbefattet, til Kl. 9 Aften, Juleaftensdag til Kl. 6 Aften og Nytaarsaftensdag til Kl. 9 Aften.

03. december 1937:

Den nye Lystønde ved Husodde er nu anbragt og sender sine Lysglimt over den graa Fjord. Horsens Fjord er nu fortræffeligt oplyst.

22. december 1957:

Festlig indvielse i går af Teater Bio, der er blevet et af provinsens største og mest moderne filmsteatre.

10. december 1977:

Det er i år 400 år siden, at en nyopført kirke i Uth tages i brug efter at den gamle kirke var blevet brudt ned. Jubilæet fejres i morgen med en jubilæumsgudstjeneste under medvirken af begge præster, og om aftenen indvies endvidere kirkens genopbyggede orgel med en kirkekoncert ved organist N.B. Møller, Vejle og solister.