Boller husmandskoloni

Husmandsbrug ved Boller

I 1930 køber Statens Jordlovsudvalg Boller gods og der iværksættes en stor udstykningsforretning af hovedgårdens jorder. Samme år udstykkes den første portion husmandsbrug bestående 33 brug (35 lodder), primært syd for landevejen mellem Glud og Horsens. Husene anlagdes langs landevejen og langs bivejene til Uth og Tyrsted.

I 1938 udstykkes endnu en portion bestående af 12 huse samt 19 engparceller til fordeling mellem husmændene. Disse ligger alle nord for landevejen. Engparcellerne udstykkedes langs fjorden ved Klokkedal Åens udløb og ud for Dagnæs.

Statshusmandsbrugene fra 1930 skulle opføres af professionelle håndværkere og efter tegninger, godkendt af jordlovsudvalget og Vejle amt. Mange af ejendommene er opført efter typetegninger, men håndværkerne havde også selv tegninger at tilbyde. Derfor er brugene ikke helt ens.

Ved sidste udstykning i 1938 brugte de fleste tegninger af arkitekt H. Ehlers, Brædstrup. Han var jordlovsudvalgets arkitekt og statens tilsynsførende med husmandsbyggeriet i Skanderborg

Se originalartiklen på Horsens Museums hjemmeside

Se også artiklen om Boller Slot