BusinessHorsens

Horsens Erhvervsråd er et uafhængigt og selvstændigt råd med hjemsted i Horsens Kommune. Formålet er at fremme erhvervs- og turismeudviklingen i Horsens Kommune, herunder bl.a.:

At virke ved igangsætning og opfølgning af idéer, initiativer og tiltag til fremme af erhvervs- og turismeudviklingen.

At være erhvervslivet i bredeste forstand behjælpelig med løbende rådgivning.

At rådgive iværksættere ved start og drift af virksomhed.

At være kontaktled i samarbejdet mellem erhvervslivet og Byrådet.

At udbrede kendskabet til erhvervs- og turismemulighederne i Horsens gennem passende PR-aktiviteter.

Gennem samarbejde med relevante foreninger at fremme udvikling og koordinering af fælles erhvervsinteresser.

At medvirke til fremme af den erhvervs- og turismemæssige udvikling i regionen.

I foråret 2012 begyndte Erhvervsrådet at anvende betegnelsen BusinessHorsens sideløbende med Horsens Erhvervsråd, for helt at udfase brugen af det tidligere navn i sommeren 2013.

Læs mere på foreningens hjemmeside

Artikler fra Horsens Folkeblad:

Horsens Erhvervsråd vil flytte ind i Tobaksgården (Horsens Folkeblad 28.03.1990)

Læs artiklen