Bygholm Vandkraftanlæg. Historsk kalender, maj 2003

Brændselmangel og et øget behov for elektricitet under Den Første Verdenskrig (1914-1918) bevirkede,at Hovedgaard og Omegns Højspændingsanlæg undersøgte muligheden for at etablere et vandkraftanlæg ved Bygholm å. Åens vand havde tidligere drevet en mølle, men hvis man opstemmede åen og dannede en sø, kunne faldhøjden ændres fra 1,5 m. til 6 m., og med en vandføring på 6 kubikmeter i sekundet gav det mulighed for at der kunne drives en turbine på 150 hestekræfter med en årlig elproduktion på 500.000 kilowatt-timer.

Forundersøgelserne fandt sted i 1917, hvorefter man projekterede og byggede kraftstationen, der stod klar til drift i september 1919.

Det store billede viser vandkraftanlæget ved Schuttesvej. Vandet fra Bygholm sø førtes i et rør under vejen til turbinen, der var nedsænket i et kammer opbygget i beton på den anden side af vejen. Anlæggets to rødstensbygninger ses også på billedet. Den lille fungerede som maskinbygning og den store havde boliger for maskinpersonalet.

Det lille billede viser anlægget fra udløbssiden. Maskinbygningen var i to etager med generatoren placeret i underetagen. Fra den nedsænkede turbine blev drivaksel så ført ind til generatoren. I overetagen  var instrumenttavler og manøvreaggregater placeret.Da man i slutningen af 1950`erne ønskede at udvide Schuttesvej, havde vandkraftanlægget mistet sin betydning som elproducent. Værket blev nedlagt og maskinbygningen blev fjernet.

 

 

14. maj 1903:

I Byraadsmødet i Gaar forelaa et Andragende fra Fattiginspektør J. Nielsen om Afsked  fra 1.November d. A. og om pension. Efter Fattigudvalgets Indstilling blev Opsigelsen modtaget og der bevilligedes Fattiginspektøren, der blev ansat 1. September 1878 en Aarlig Pension paa 1200 Kr. af Kæmmerkassen.

22. maj 1923:

Ved Bygholmsvej er der fra i Dag aabnet en Kulgrubeudstilling “Den sorte Diamant”, der skal være meget seværdig.

15. maj 1943:

Vellykket premiere i “Kit Cat”. I Aftes Indviedes Horsens nyeste Forlystelses-Etablissement, det genopstaaede “Kit Cat”, og at horsensianerne ikke har glemt den gode klang. Navnet i sin Tid erhvervede sig, var det tætpakkede Lokale det bedste Udtryk for.

15. maj 1963:

Siden Horsens Museum for en tid siden overtog den gamle Flensborgs enkebolig i Nørregade 31, Horsens, har man arbejdet på at føre bygningen tilbage til den oprindelige skikkelse, såvel udvendig som indvendig.Dette arbejde er nu så vidt, at man kan åbne museet, når turistsæsonen sætter ind.

28. maj 1983:

“Rejseholdet” i Horsens. Optagelserne til Torden Nielsens afsnit af tv-serien “Rejseholdet” er i denne uge foregået i Horsens og opland, og der er blevet slidt i det med de enkelte sekvenser. Et stort opbud af tv-medarbejdere og skuespillere har været i ilden. Afsnittet fra Horsens sendes til oktober.