Byvandring: BrænderigårdenSøndergade 41, foto 2011

Søndergade 41 er opført 1777 til Baron Juul Rysensteen. Den nyklassicistiske facade er skabt af Anders Kruuse, og porthammerens symboler skyldes, at byens første frimurerloge havde til huse her fra 1779.

Fra midten af 1800-årene var der i huset Jacob Møller & Co. Brændevinsbrænderi, der årligt producerede 17.500 liter brændevin.

Mindeplade for Herman Bang i porten Søndergade 41. Foto 2011

Herman Bang boede som barn i forhuset fra 1864-68, idet hans fader var sognepræst i Horsens 1862-72. Muligvis har Herman Bang brugt disse tidlige barndomserindringer fra Brænderigården i sin første roman “Haabløse Slægter”.

Teksten på mindepladen lyder: Digteren Herman Bang levede her barndomsaarene 1864-68. “Barndomsdage – jeg vil kalde jer tilbage.”

Se også artiklen om Søndergade

Se næste stop på byvandringen

Læs mere:

46.4 Horsens, Guide til det gamle Horsens / tekst …: Annette Hoff. – Horsens Museum, 2004. – 23 sider : ill.