Byvandring: KasernegårdenSøndergade 48. Foto fra Byarkivet, B2741

Søndergade 48 er opført i 1700-årene som herskabspalæ for kammerherre Chr. Gersdorf og Bodil Lichtenberg, der også ejede Merringgård og Ussinggård.

Ejendommen kaldes også ”Kasernegården”, hvilket skyldes, at den fra 1806-42 tilhørte Det Slesvigske Kyradsérregiment, der brugte baghuset som kaserne, mens forhuset beboedes af officererne.

Søndergade 48. Foto fra Byarkivet, B2742

Se også artiklen om Søndergade og Det Slesvigske Kyrasserregiment

Se næste stop på byvandringen

Læs mere:

46.4 Horsens, Guide til det gamle Horsens / tekst …: Annette Hoff. – Horsens Museum, 2004. – 23 sider : ill.