Caroline Amalielund. Historisk Kalender, december 1986

Den smukke gamle bygning, der nu er genanvendt som kunstmuseum, ses her i sin flotteste vinterpragt.

Parken blev anlagt i 1841 ved beplantning af den flere hektar store “Papegøjetoft” (fra gammel tid benyttet til fuglskydning) og navngivet 1844 i overværelse af dronning Caroline Amalie.

Anlægget udvidedes i 1887 ved tilkøb af et areal og i 1919 ved sammenlægningen med Arbejdernes Fællesorganisations i 1896 anlagte Folkets Lund.

Den gamle bygnings ældste dele stammer fra o.1843. I 1887 købte kommunen bygningen af skyttelavet og udvidede den med en restauration opført efter tegning af arkitekt Estrup. Anlæggets friluftscene er anlagt 1948. Flere skulpturer er anbragt i parken.