Christian Enevold Evers

Få uger før sin 64 års års fødselsdag er kontorchef Christian Evers, Løvenørnsgade 54, død på en ferierejse til Italien. Meddelelsen om hans pludselige død kom via udenrigsministeriet lørdag eftermiddag til hans datter og søn i Roskilde og København og til familien i Horsens. I meddelelsen oplystes, at døden skyldtes et hjertestop.

Meddelelsen om Christian Evers død vil blive modtaget med sorg i alle de kredse, der gennem årene fik ham som ven gennem hans arbejde på socialkontoret eller i Arbejdernes Andelsboligforeningen, hvis medstifter han var og hvor han gennem årene ydede en stor arbejdsindsats som forretningsfører.Ingen kendte som han bolig- og byggelovene. Også inden for socialforsorgen i Horsens var Christian Evers højt respekteret og anerkendt. Gennem årene helligedes hans arbejde først og fremmest børne- og ungdomsforsorgen, og han var socialkontorets sagkyndige med hensyn til de senere års omfattende institutionsbyggeri af forskellig art. Hvad han påtog sig, blev løst til fuldkommenhed, og han avancerede gennem graderne, indtil han for et par år siden forfremmedes til kontorchef og dermed souschef på socialkontoret med dets stadig voksende arbejdsopgaver.

Christian Evers havde et dejligt humør, som funklede, når der kaldtes til sammenkomst i den store vennekreds. Det blev der dagen før han og hans hustru rejste sydpå, og også ved denne lejlighed spredte han glæde og lys omkring sig. Christian Evers vil blive savnet af alle, der havde den glæde at lære ham at kende; Hans hjælpsomhed var næsten uden grænser og hans viden på mange områder blev der trukket på fra mange forskellige sider. Han ville gerne vide endnu mere,  og i hans hjem skabtes en betydelig bogsamling, som han glæde sig til at nå til bunds i, når han om to- tre år kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Så langt nåede Christain Evers ikke. Megen medfølelse vil samle sig om hans familie.

Kilde : Horsens Folkeblad, 24. juli 1972. Artiklen ” Chr. Evers død i Venedig”. (Redigeret artikel).