Christiansminde

Christiansminde

Christiansminde er en afbyggergård fra Boller på 32,1 tønder hartkorn frastykket i 1824. I 1931 blev den østlige del af jorderne beliggende i Sejet sogn udstykket i 15 statshusmandsbrug.

Christiansminde ligger centralt, omgivet af gode agerjorder, der strækker sig fra landevejen i syd til Horsens Fjord i nord. Mod øst markerer levende hegn og grøfter den gamle ejerlavsgrænse mellem Boller og Sejet. Mod vest afgrænses jorderne af diger i det åbne land og mod Boller Nederskov.

Det firlængede gårdanlæg med tilbygninger entreres fra landevejen via en lang allé, hvor beplantningen er fornyet.

Hovedbygningen er opført 1853 i hvidkalket grundmur. Avlslængerne er fra 1851, statelige rødstens bygninger med trekantfrontoner, stik og pudsede bånd, renoveret 1945. En hvidkalket fodermesterbolig med halvvalmet tag ligger for enden af alléen. Til anlægget hører en stor parklignende have.

Læs originalartiklen på Horsens Museums hjemmeside