Dameskrædderforeningen for Horsens og Omegn

Bag initiativet til Dameskrædderforeningen for Horsens og Omegn stod formanden for Kjoleskræddermestrenes Landsforening, som den nystiftede forening blev en afdeling under.

Foreningens formål var at sikre bedre varetagelse af de fælles lokale arbejdsmæssige interesser der var indenfor faget. Som medlem kunne optages både kvinder og mænd og det eneste krav var, at de skulle drive selvstændig skrædderforretning.

Foreningen afholdte studiekredse, udflugter og modeopvisninger. Ved en modeopvisning der løb over tre dage på Jørgensens Hotel, blev publikum præsenteret for 70 forskellige tøjkreationer.

Fra begyndelsen havde Dameskrædderforeningen problemer med faldende medlemstal og ringe fremmøde til deres arrangementer. Det tog bestyrelsen konsekvensen af i 1959, og opløste foreningen midlertidig og 1978 blev man enige om, at opløse foreningen permanent.

Original artikel af Anne Sofie Krogh

Læs mere:

Byarkivets arkivfond A-070