De Samvirkende Soldaterforeninger for Horsens og Omegn

De samvirkende Soldaterforeninger for Horsens og Omegn blev stiftet 29. november 1945. Foreningen var en kredsafdeling af Danske Soldaterforeningers Landsråd, med hovedkvarter i København. Formålet var at danne et bindeled mellem de forskellige soldaterforeninger i Horsens og omegn. De ca. 10 foreninger, der valgte at blive medlem, repræsenteredes ved deres formænd.

Formanden for De samvirkende Soldaterforeninger for Horsens og Omegn blev overlærer R. N. Thorling fra Foreningen 4. Regiment, Horsens og i starten kunne foreningen mønstre ca. 1100 medlemmer. De største soldaterforeninger, selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Horsens og Omegn af 1875 og Forsvarsbroderforening af 1885 for Horsens og Omegn, valgte at stå udenfor, men samarbejdede med foreningen på store nationale fest- og mindedage.

Foreningen arrangerede bl.a. årlige skydekonkurrencer, andespil og Valdemarsdagen 15. juni blev fejret med march fra Håndværkerforeningen til Klosterkirken til mindeappel.

Foreningens aktiviteter ophørte i slutningen af 1970’erne.

Original artikel af Anette Jørgensen.

Læs mere:

Byarkivets indkomstjournal 1982-093

Horsens Avis 30. november 1945