Deichmanns orkester

De indendørs koncertopførelser blev i vinter-halvåret afholdt i den store smukke sal i Håndværkerforeningen, medens sommer-arrangementerne afholdtes på musiktribunen i den bagvedliggende have eller i pavillonen i Caroline Amalielund.

Deichmanns orkester gav også koncerter udenfor Horsens, f.eks. nævnes en række koncerter i Svendborg i 1890’erne.

Da musikdirektøren ikke havde eneret på at udbyde musik i byen, måtte han acceptere en vis konkurrence, f.eks. fra musikeren Chr. Hansen, Sønderbro, som modtog Bestillinger på Musik saavel i Byen som paa Landet.

1. violinist Lomholt fra Deichmanns orkester startede sit eget arbejderorkester, og han var også dirigent for Arbejderpartiets Sangkor.

Original artikel af Annette Hoff Horsens Museum.

Læs mere:

78.96 Florup Nielsen, Inge: Musiklivet i Horsens 1600-1930 med særlig vægt på stadsmusikant og koncertinstitutionerne. Horsens Bogtrykkeri, 1982. 102 sider : ill.