Dorthe Hansdatter Lottrup

af Kathrine Pedersen

Dorthe Lottrup blev født 03. 05 – 1657 i Gudbjerg sogn. Hendes forældre var sognepræst Hans Nielsen Lottrup (1610 – 1677) og Ane Christiansensdatter Espe.

Dorthe Lottrup blev indtil sit tiende år opdraget hjemme, hvor hun lærte at læse og skrive. Hun blev derefter sendt i huset hos borgmester Peder Hansen i Svendborg for at oplæres i syning, knipling og husholdning. Her opholdt hun sig i to år og forsatte så uddannelsen hos søsteren Karen, der var præstkone i Gudme. Dorthe Lottrup var hos præstefamilen indtil 1671 og stod i en alder af 15 år for husbestyrelsen, når søsteren ikke var hjemme. Så kom hun til Horsens, hvor hun boede hos sin faster et års tid for endelig at gøre brug af alle sine færdigheder som husholderske for sin fætter, den senere borgmester Jørgen Blimester. I 1680 giftede hun sig i gården på Torvet i Horsens med købmand Anders Jensen Tonbo (1648 – 1697), søn af skipper Jens Pedersen Tonbo og Elisabeth Andersdatter. I Horsens blev de en del af byens formuende og indflydelsesrige borgerskab. Sammen fik de børnene Jens (født 1683), Anna Lisbeth (født 1685), Maren (født 1687) og Hans (født 1690). De tre ældste børn døde tidligt og den yngste blev kun 14 år.

Allerede i 1684 var parret så rige, at Tonbo kunne erhverve sig den store Hanstedgård med tilliggende gårde lige uden for Horsens. I de følgende år nyopførte ægtefællerne gården og tog i 1694 permanent ophold her, hvor Dorte Lottrup nu styrede en landhusholdning. Tonbo døde kun tre år senere 29. 07- 1697. I 1704 havde hun den sorg at miste sit sidste barn, og hun var nu både enke og barnløs. Hun fik kongelig konfirmation på selv at kunne disponere over og borttestamentere, hvad hun besad af jordisk gods, og allerede i 1705 oprettede hun det for sin tid meget store Hansted Hospital for 24 fattige, gamle og vanføre mennesker. Ogsåp de fattige i Horsens by blev betænkt, ligesom hun oprettede et legat for fattige studenter i København og skænkede de fattige studenter i Horsens midler til indkøb af vadmel og lærred samt rejsepenge. I 1705 flyttede hun tilbage til Horsens. Dorthe Lottrup døde 25. 01- 1711 i Horsens. Ifølge ligtalen over hende blev hendes sidste år en lang og plagsom sygdomperiode. Hun blev begravet i Horsens, men hurtigt flyttet til familiens begravelsesplads i gulvet i Hansted kirke. Her hænger også et epitafium over ægtefællerne.

Dorthe Hansdatter Lottrup. Maleri på Hansted Hospital. Foto: Eigil Holm