Emil Møller (1863-1925)

Emil Møllers gravsted på Østre Kirkegård. Foto 2009

Født 1863, død 1925. Inskriptionen lyder: “Fabrikant Emil Møller, R. af Dbg, F. 1863, D. 1925, Emilie Møller Petersen, F. 1868, D. 1946”

Om fabrikant Emil Møller skrives i “Danske byer og deres mænd IV – Horsens By“:

“Fabrikant Emil Møller, der er Indehaver af Byens største Fabriksvirksomhed, repræsenterer Industrien i Byraadet, og over denne Mand, der er Nr. 1 paa Skattelisten, er der et Præg af Beskedenhed og Tilbageholdenhed, som de fleste ikke rigtig kan fatte, især naar den ses paa Baggrund af Mandens enestaaende Karriere, hvorunder han fra Urmagersvend har arbejdet sig frem ved egen Hjælp, saa han nu er Byens største Industridrivende. Hans Telefonfabrik er kendt og anerkendt langt ud over Landets Grænser; men det er netop Beviset paa Møllers betydende Personlighed, at hans Stigen i Samfundet ikke har forandret Mennesket. I Byraadet er der oftere Brug for Møllers solide tekniske Viden end for hans Indlæg i Debatten, og han har med det første udrettet mere reelt Arbejde end mange gode Taler i Byraadssalen har evnet.”

Emil Møller løste borgerskab i 1889.

Se også Emil Møllers Telefonfabrikker