Fhv. tobaksfabrikant, Christopher Brøchner Petersen f. 24. november 1949 – d. 7. december 2015

Christopher Petersen, voksede op på Næsset i det østlige Horsens. Skolegangen begyndte i privatskolen, Horsens Real – og Forberedelsesskole på Hulvej og blev afsluttet med realeksamen fra Herlufsholm Kostskole. I 1967 påbegyndte Christopher Petersen sin uddannelse inden for tobaksfabrikation hos sin far tobaksfabrikant Ejnar Petersen, i hedengangne Petersen og Sørensens Tobaksfabrikker, Smedegade i Horsens.

Efter et år der kom Christopher Petersen til P. Wulffs Cigarfabrik i København. Her lærte han om cigarfremstilling og var med til tobaksindskrivninger i Paris og Bremen. Herefter var han i en periode volontør ved Hirschsprungs Cigarfabrik og derefter en kort tid ved Assens Tobaksfabrik. Efterfølgende aftjente han sin værnepligt ved civilforsvaret.

Byarkivet. B4166.
Petersen & Sørensens Tobaksfabrikker A/S. Facaden mod Farvergade.

I august 1970 tog han handelsstudentereksamen og i 1973 videregående handelseksamen (HA). I 1974 begyndte sygdom at melde sig, Christopher Petersen havde problemer med ryggen, i 1975 begyndte han at arbejde med eksport for Petersen og Sørensens Tobaksfabrik. Efter driftsleder Poul Kjærbys død i 1976, blev Christopher Petersen prokurist i firmaet og havde den daglige ledelse med støtte af sin far, der på trods af sygdom havde sin daglige gang på fabrikken frem til sin død i juli 1977. Herefter havde Christopher Petersen det fulde ansvar, og han kørte fabrikken videre med 15 – 20 medarbejdere.

Bygningen i Smedegade, det er der hvor Horsens Bibliotek siden, fik til huse, blev solgt i 1984, og Christopher Petersen ville flytte fabrikken til det gamle mejeri i Gangsted, men pga. invaliderende sygdom måtte disse planer opgives, og fabrikken blev lukket i 1986. Christopher Petersen var derefter konsulent for en tobaksfabrik i Schweiz.

I 1977 blev Christopher Petersen gift med sygeplejerske Inger Grønfeldt Christensen. De fik tre børn Christopher, David og Anne-Sophie. Christopher Petersen mistede sin hustru, omkring år 2000; da hun døde som 50 årig efter længere tids sygdom. Det tog også hårdt på ham, da sønnen Christopher i juli 2011 som 33 årig omkom under et triatlonarrangement.

I 1998 kom Christopher Petersen i bestyrelsen for Horsens Kulturhistoriske Forening, hvor han var kasserer, og hvor han bl.a. var involveret med udviklingen af produkter til brug for kulturudviklingen i Horsens i forbindelse med middelalderfestivalen.

Kilder :

– Horsens Folkeblad den 21. november 2009

– Horsens Folkeblad den 12. december 2015