Fra grubehus til grillbar: Forord

I Danmark er der god tradition for at udsende byhistorier i anledning af købstadsjubilæer. Det skete også i Horsens i 1942, og det sker nu igen ved 550-årsdagen for tildelingen af det ældst kendte privilegium.

Denne bog er skrevet for alle de tilflyttere, turister og indfødte horsensianere, som har lyst til at kende hovedtrækkene i vores by udvikling. Ikke alt har kunnet medtages, og andet er udeladt, fordi det allerede er godt beskrevet andre steder. Bogen skal derfor virke som en appetitvækker til et nærmere studium af Horsens bys rige og mangfoldige historie.

Underskrevet:

Henning Jensen

Borgmester