G. Ditlev Sørensen

Postmester G. Ditlev Sørensen ved det hus, hvor hans oldeforældre boede fra 1852-53 til 1885. Det er flyttet et kort stykke vej, men ligger stadig tæt ved Vinten skov.
Postmester G. Ditlev Sørensen ved det hus, hvor hans oldeforældre boede fra 1852-53 til 1885. Det er flyttet et kort stykke vej, men ligger stadig tæt ved Vinten skov.

På sporet af en slægts historie i Nim og Vinten skov (Horsens Folkeblad, 25.08.1971)

En arv af et tysk gevær, erobret af en ung dansk soldat i Slesvig i 1850, blev det, som satte postmester G. Ditlev Sørensen, Svogerslev ved Roskilde, i gang som slægtsforsker med talrige undersøgelser og samtaler på Horsensegnen til følge. Min slægt har jeg foreløbig ført tilbage – i lige linie – til min tipoldefar, Søren Klausen, der boede i Nim i en tid. Jeg ved, hvor hans hus lå, Hvor han stammer fra, har jeg ikke kunnet få oplyst, men han blev konfirmeret i Tamdrup kirke i 1806. Han havde en noget omskiftende tilværelse. Hans søn Søren Peter Sørensen – min oldefar – købte efter al sandsynlighed faderens hus i Nim for de penge, han fik af Laang Pe’ Soren i Vinten skov for at gå i krig som stedfortræder – den gang kunne man købe sig en stedfortræder til at gå i krig. Om Søren Peter Sørensen fortælles det, at han i Slesvig i 1850 tog flere tyskere til fange, bl. a. en ganske ung, vistnok adelig tysker. Af kommandanten, Hegermann-Lindencrone, fik han for denne bedrift valget imellem at få en medalje eller tyskerens gevær – han valgte geværet. Dette gevær blev med fragtmand sendt til Horsens, hvorfra min oldemor – Jensine Andersdatter – bar det hjem på sine skuldre. Det gevær har jeg arvet.

Læs artiklen