Gabelsvej

Opkaldt efter Christoffer Gabel, 1617-1673. Statholder i København.

Christoffer Gabel (1617-1673), statsmand. Han var holstener, borgerlig af fødsel, og ansat som kammerskriver hos Frederik III, men Gabel var ikke blot kongens betroede mand i pengesager, han var også hans rådgiver i privat- og statsanliggender. Under forhandlingerne, der gik forud for enevældens indførelse i 1660, spillede han en stor rolle. I 1664 blev han adlet og udnævnt til statholder i København. Han var kendt som en solid dygtighed.