Gedved Kommune

Gammel Gedved Kommune

Den gamle Gedved Kommune var et resultat af kommunesammenlægningen i 1970. Den blev dannet af Gangsted-Søvind, Kattrup-Tolstrup, Østbirk-Yding og Hovedgård kommuner, og strakte sig fra Vorsø i øst til Gudenåens udløb i vest.

Tingstedet

Siden den tidlige middelalder har alle dele af Gedved Kommune administrativt og retsligt hørt til Voer Herred, hvor det ældste tingsted i århundreder var Tingstedhom lidt nord for Gedved. Her mødtes fire sognegrænser, og på tinge afgjorde man stridigheder, bekendtgjorde nye love, aftalte ægteskaber osv.

Landbruget

Gedved Kommune har traditionelt været et landbrugsområde, og indtil midten af 1700-tallet var langt de fleste af områdets bønder fæstere under kronen eller lokale herremænd. Da det skanderborgske rytterdistrikt blev solgt i 1767, købte en del kronbønder sig selvejerfrihed, men fæsterne under herregårdene fulgte først senere.

Bønderne som foregangsmænd

I begyndelsen af 1800-tallet blev bønderne en mere veletableret stand. De blev efterhånden foregangsmænd i sogneforstanderskaberne, der blev oprettet i 1841 og tog sig af skoler, socialforsorg, vejnet, bevillinger og lignende. Bønderne blev ligeledes drivende bag andelsbevægelsen, som fik sit markante udtryk i oprettelsen af mejerier, forsamlingshuse, højskoler m.m.

Næringsfrihed

I 1857 blev næringsloven gennemført, som havde til følge, at der fra 1. januar 1862 indførtes fuld nærigsfrihed, og dermed blev det gamle Laugsystem ophævet. Herefter kunne købmænd, håndværkere og småindustrier frit oprettes rundt om i landsbyerne.

Jernbanens indflydelse

Med industrialiseringen fulgte behovet for en mere udviklet infrastruktur, og med jernbanerne fulgte en rivende udvikling i området. Før længdebanen blev oprettet i Hovedgård i 1868 var der ingen by, men kun et par gårde. Efter 1868 blev der både anlagt en station, en kro, apotek, købmandsforretninger, skole osv. Tilsvarende skete – dog mere moderat – for byer som Østbirk og Søvind.

I 2007 blev Gedved Kommune lagt sammen med Brædstrup og Horsens kommuner under navnet Horsens Kommune.

Læs mere

Billeder fra en svunden tid – i Gedved kommune : illustreret med billeder fra Sognearkiverne i Gedved kommune og Søvind lokalhistoriske Arkiv / udgivet af Niels Jørgen Andreasen. – Gedved : Sognearkiverne i Gedved kommune, 1984. – 76 sider : ill.