Gerhard de Lichtenberg

Gerhard de Lichtenberg

Gerhard de Lichtenberg blev født i Horsens 1697, i en købmandsslægt. Han blev uddannet som handelsmand, og blev snart en stor jord- og godsejer, bl.a. Engelsholm, Ussinggård og Serridslevgård.

Han blev kendt som en stor ombygger og fornyer af sine herregårde, og også i Horsens foretog han en ombygning af Søndergade 17, så bygningen fremstod i barokpragt. Også Klosterkirken i Horsens lod han gennemgå en restaurering, han gav tilskud til Latinskolen, og var på alle måder en driftig mand. Han interesserede sig levende for den gryende industrielle udvikling, bl.a. byggede han en metalvarefabrik ved godset Haraldskær.

Gerhard de Lichtenberg døde i 1764.

Gerhard de Lichtenberg. B1116

 

Gerhard de Lichtenberg og Bodil Hofgaard. Lichtenberg født 1697, død 1764, Hofgaard født 1711, død 1795. B1116

Læs mere:

Hoff, Annette: Gehrdt de Lichtenberg : storkøbmand, godsejer, pengeudlåner og fabrikant, 2007.