H. P. Heide

H. P. Heide (f. 25.02.1811 – d. 03.05.1895)

Æresdiplom. fra Horsens Landbrugsforenings fratrådte formand, hr. forpagter Heide.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Se artiklen fra Horsens Avis 25.02.1876

Stifter af Foreningen for Jydske Landboforeninger og Horsens Landbrugsforeng ti år tidligerer (1862)

Se artiklen fra Horsens Folkeblad 25.11.1972

Se artiklen fra Horsens folkeblad 30.11.1972