Hansted Sognearkiv

I 1984 blev der startet en studiekreds omkring Hansted egnens lokalhistorie. Blandt deltagerne var først og fremmest landmænd, der endnu sad på arvede gårde og derfor havde deres rod i det gamle Hansted sogn, men også andre, som var flyttet til sognet på et senere tidspunkt.

Ud fra deltagernes arbejde med at grave kilder frem til belysning af historien omkring f.eks. brugsforeningerne, bysmedien i Egebjerg, de gamle fæstegårde osv. opstod ideen om at samle materialerne i et arkiv.

Læs mere på foreningens hjemmeside