Horsens Vandtårn

Horsens Vandtårn – fra Horsens Historisk Kalender

Horsens første vandtårn fra 1913 står på den gamle udsigtshøj i Caroline Amalielund. Tårnet har en højde på 22 m. og er opført i jernbeton, et materiale som endnu før Den Første Verdenskrig var relativt nyt.

Tårnet kan rumme ca. 100 m3 vand og blev opført for at forsyne beboerne i det højt beliggende kvarter omkring parkens nordlige del. Beboerne i dette område led under en mangelfuld vandforsyning, fordi man fra vandværket i Egebjerg ganske enkelt ikke kunne give vandet det fornødne tryk. Tårnet var i drift indtil 1972, hvor det blev afløst af en trykforøgerstation placeret i Østergade ved de kommunale vandbeholdere.

Arkitekten bag tårnet var Viggo Norn, som uden tvivl har ladet sig inspirere af et nu nedrevet vandtårn i Maribo, opført i 1907. Nederst er tårnet forsynet med en række granitsnegle udført af kunstneren K. Hansen Reistrup. Arkitekt Norn tegnede tårnet således, at det øverst oppe var forsynet med en platform. Hensigten var at give byens borgere såvel et vandtårn som et udsigtstårn. Af hensyn til publikums adgang til tårnet blev det placeret øverst i parken, selvom en placering ved vandbeholderne i Østergade teknisk set havde været optimal og tilmed betydeligt billigere.

Med opførelsen af vandtårnet i 1913 fik borgerne i Horsens en attraktion, hvorfra der er en vidunderlig udsigt over byen, fjorden og oplandet. Tårnet har været lukket for offentligheden i en årrække og har i de seneste år tjent som kommunal udlejningsplatform for radio- og antennemaster.

Vandtårnet B4839

Vandtårnet – beliggende på Højlundsgade. B4839

 

 

B1745Udsigt fra vandtårnet. B1745

Horsens by – udsigt fra vandtårnet mod vest. Vandtårnet blev bygget 1913. B1745

Læs mere:

46.4 Horsens Historisk Kalender 2005