Sommerboliger. Historisk Kalender, december 2005

I slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900 – tallet ønskede byboerne i takt med den stigende boligervelstand at komme udenfor byerne til lys og frisk luft.

Man anlagde kolonihaver, som ofte udviklede sig til sommerboliger. De mest velstående havde naturligvis de bedste muligheder for at bygge egentlige sommerhuse som oftest nær kysten. På det store billede fra ca. 1910 ses udsigten mod øst fra Spangevej 30, som kaldes “Fjordlyst”. I forgrunden ses mange små parceller og enkelte huse med helårspræg.

“Fjordlyst” blev bygget i 1908 som traktørsted og fra ca. 1912 til 1917 var den sommerbolig for Andreas Hansen, som om vinteren boede over sin forretning i Jessensgade, Horsens kontante Manufakturforretning.I 1924 blev villaen købt af kommunen og brugt som optagelseshjem med plads til 18 børn indtil begyndelse af 1970`erne. Nu er her privat beboelse.

På billedet kan man følge Odderbanens spor langs fjorden og se det på dette tidspunkt helt ubebyggede Næsset. I Horsens var det familien Schur, der som de første byggede sommervilla på Næsset i 1911. I starten var parcellerne her meget store, men efterhånden blev de udstykket, så flere kunne bygge sommerboliger. I 1918 tegnede arkitekt Viggo Norn den smukke, engelskinspirerede villa “Birknæs”, som på det lille billede ses fra havesiden. Huset er stråtækt og har mod vejen et herskabeligt indgangsparti med søjler. Mange af disse sommerhuse ses stadig, men som helårsboliger, beliggende mellem nyere huse fra især 1960´erne og 1970´erne.

 

 

 

fjoprdlyst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02. december 1905:

Baade Søndag den 10. og Søndag den 17. Decbr. samt selve Juleaften den 24., maa der i Aar Ifølge Helligdagslovens Bestemmelser handles i Butikkerne. Som Følge heraf kan Købmændene ikke disse dage paa vanlig Vis tage hele Butikslokalet ind til Juleudstilling. Den eneste særlige Udstillingssøndag, der levnes er da den i Morgen. Og det er jo alt for tidligt.

17. december 1925:

Crome & Goldschmidts Fabrikker har længe arbejdet under indskrænket Drift og fra Nytaar vil Fabrikken, efter hvad vi erfarer, helt standse. Grunden til denne Standsning, der yderligere vil forværre Arbejdssituationen her i Byen, idet Crome & Goldschmidts fabrikker beskæftiger ca. 500 mand, foruden Funktionærerne, er en Følge af Industrikrisen.

12. december 1945:

To Dages Julebad. Handelsministeriet har givet Tilladelse til, at Varmtvandsforsyningsanlægene anvendes 22. og 23. December. De nævnte Dage er det ogsaa tilladt at benytte varmt Vand fra Badeovne o.l.

20. december 1965:

Atter rejsegilde hos Kirk. Opførelsen af A/S Kr. Kirks ny telefonfabrik ved Langmarksvej er nu saa vidt fremskredet, at man i lørsdags kunne holde rejsegilde paa den store administrationsbygning, der repræsenterer noget af det mest moderne industribyggeri, som er set herhjemme.

19. december 1985:

Første pengeautomat, indviet i Horsens i går. Handelsstandsforeningen trak det første beløb på 1.000 kr. og gav pengene til Amatør Træf 1986 i Horsens.