Horsens Biografer. Historisk Kalender, marts 1985

Horsens biografers historie går tilbage til 1905, hvor man for første gang i Horsens kunne se film i forbindelse med landsudstillingen på Karoline Amalielund. Her viste Konstantin Philipsen nogle små stumfilm i et telt. Foreføringsapparatet blev kørt ved håndkraft, og man klarede sig med gaslys.

Efter udstillingen flyttede biografen til Odd Fellow Palæet, og her startede en “rigtig” biograf . Der kunne være mange forestillinger på en dag, især når der var dyreskue eller marked i byen. Hver forestilling varede en time, og der blev vist såvel udenlandske som danske film. Denne biograf blev drevet af et, konsortium, som  bl.a. bestod af telefonfabrikant Emil Møller, grosserer Meulengracht og konsul Wittrup.

Snart kom flere biografer til. Således startede fotograf Hermansen i 1907 biografen i Kasernegården (ved torvet), kaldet “loppeteatret” – nu Teater Bio. I starten gaves der kun forestillinger for medlemmer af  Arbejdernes Fællesorganisation, forbi biografen endnu ikke havde bevilling. I 1908 fik Hermansen og Arbejdernes Fællesorganisation i fællesskab bevilling, biografen blev siden drevet drevet under forskellige former.

Senere startede afholdslogen NIOGT Phønix – teatret i Kattesund. Dette flyttede i 1927 til Borgergade, hvor en ny bygning blev opført af arkitekt Fussing på malermester Ludv. B. Andersens grund.

I en årrække blev disse tre biografer drevet under èt af konsortiet.

En kort overgang havde byen fire biografer, idet boghandler Henriksen startede Royal Teatret i Hestedam. Det gik dog ikke, og biografen blev overtaget af konsortiet, som hurtigt nedlagde den.

Dette konsortium åbnede i 1916 det nuværende Palæteater på torvet. I 1929 kom talefilmen til Danmark og 2. juledag samme år havde Palæ premiere på tale – og tonefilmen “Den syngende nar”. Indtil da havde en pianist eller flere musikere sørget for musik til filmene.