>>Horsens Borgerlige Skyttelaug<< 1937 foran >>Lunden<<. Historisk Kalender, maj 1983

De fleste foreninger fra sidste århundrede blev dannet fra ca. 1870 – 1900, men enkelte er ældre. Det gælder bl.a. >> Horsens Borgerlige Skyttelaug << som dannes allerede i 1840, på grundlag af sandsynligvis hundredårige traditioner. I hvert tilfælde nævnes allerede i 1627 et jordstykke, som kaldes >> Papegøien <<, hvilket navn leder tanken hen på traditionerne i Skyttelauget, som går ud på at >> skyde papegøien <<, for enden af en høj stang, og at den som vinder, kåres til >> papegøiekonge <<, jordstykke er næsten identisk med det område, som skyttelauget i 1840 efter dannelsen gik i gang med at tilplante, og som i 1844 omdøbtes til >> Caroline Amalielund <<.

Skyttelauget er en selskabelig forening, som stadig holder traditionerne i hævd og mødes i maj måned for at kåre årets fuglekonge. Dog blev det i 1893 af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at skyde efter en fugl på en stang. I stedet skydes der nu på den dertil indrette skydebane.

Også i Skyttelauget gjorde C. J. Pødenphant (omtalt ved juli måned 1983) en stor indsats. Hans formandskab her strakte sig fra 1879 – 1894, og mange vil huske hans portræt i >> Lunden <<.