Horsens-Odder Landevejen

Ikke amtslandevej på tidligere banelegme (Horsens Folkeblad 16.10.1970)

Om ca. 14 dage bliver amtslandevejen Horsens-Odder befriet for sin værste trafikale flaskehals. På dette tidspunkt skønner entreprenørfirmaet Secher & Larsen, Horsens, at være nået så vidt med arbejdet på forlægningen af amtslandevejen syd om Haldrup, at trafikken kan ledes ind på det nye vejstykke i dets fulde længde. Dermed undgår trafikanterne risikoen for irriterende ventetid ved det ensporede, lysregulerede vejstykke, som har været etableret under den langvarige anden etape af projektet.

Læs artiklen