Horsens Sølvvarefabrik. Historisk Kalender, april 1998

Den 23. august 1904 åbnede brødrene, Winther Sørensen og Sophus Sørensen, et værksted i et baggårdslokale i Smedegade 61. De havde begge stået i lærer hos guldsmed Rasmus Jensen på Søndergade, og den ældste af brødrene, Winther Sørensen, havde tillige suppleret sin uddannelse hos Cohr i Fredericia og Dragsted i København. Takket være brødrenes ihærdighed og evner udviklede firmaet sig til en af de største virksomheder i af sin art her i landet.

Horsens Sølvvarefabrik, hvilket senere blev virksomhedens navn, måtte allerede i 1907 flytte til Smedegade 49, da antallet af ansatte stadig øgedes.

I 1915 henlagedes virksomheden til Sønderbrogade 6, som ses på det lille billede. Administrationen af virksomheden fordelte brødrene således mellem sig, at Winther Sørensen især tog sig af fabrikkens udsalg på Søndergade, medens Sophus Sørensen ledede fabrikken. I 1932 døde Winther Sørensen og broderen overtog ledelsen af hele virksomheden til sin død i 1944.

Firmaet blev i tidens løb omdannet til aktieselskab. Ved 50 – års jubilæet lededes det af direktør F.A. Ullerup. I bestyrelsen sad bl.a. guldsmed Børge Sørensen, der var leder af forretningen på Søndergade.

I april 1984 overtoges virksomheden af Fredericia – firmaet Cohr og i slutningen af juni 1986 blev Horsens – afdelingen flyttet til Fredericia.

På det store billede ses fileholdet i færd med færdiggørelsen af nogle af de mange forskellige spisebestik, der med deres smukke mønstre blev efterspurgt.

11. april 1898:

“Salonen” ved Stensballe Skov anbefaler Lystrejsende, Turister, større og mindre Selskaber samt Foreninger smukke Lokaler, betydelig forskjønnet Have (stor flot Dansepavillon) 1. Kl. kjøkken og Restauration. NB – Stor Staldplads. Ærb. Vilh. Edelmann.

08. april 1918:

I Anledning af Hundredsaarsdagen for Kong Christian den niendes Fødsel i Dag vil 14 Fanger fra Straffeanstalterne i Horsens, Nyborg, Vridsløselille og Kristianshavn blive benaadet for Resten af deres Straf.

01. april 1938:

Horsens Politi tog i Dag Afsked med Horsens kommune. Fra og med i Dag er Politiet gaaet over til Staten. Byens Borgere vil ikke mærke nogen Forandring, selv Uniformen er den samme. Overgangen fra Kommune til Stat er for Politiet historisk skelsættende og Begivenheden markerede Horsens Byraad i Formiddags ved en lille Højtideligheden paa Raadhuset.

21. april 1958:

Midt i en mekaniseret tid har Horsens Bryghus bevaret sit gamle, velarbejdende gulvmalteri. 64-aarige Carl Herlevsen mener, at ingen nulevende har været beskæftiget saa længe med dette specielle arbejde som han.

17. april 1978:

Purhøjen- vandringen har 5 års jubilæum i år. Fodslaw – Horsens havde rekordstor tilslutning til marchen i går, ca. 3500 mennesker deltog. Som noget nyt i år var der en 5 km rute udoverruter på 11, 21 og 29 km.