Horsens Mineralvandsfabriker. Historisk Kalender, maj 1998

Horsens Mineralvandsfabriker holdt i mange år til på Aaboulevarden 65, et smukt gammelt patricierhus opført i 1795 af Anders Kruuse.

Det store billede viser bygningen, som den så ud i 1914. Mange vil sikkert nikke genkendelse til det lille billede af flaskeetiketten, som sad på fabrikkens gule citronsodavand.

Ifølge Horsens vejviser for 1897 finder man på adressen, købmand A.M. Brandt, ejer af mineralvandsfabrikken Echo. I 1901 hedder ejeren N.S. Michelsen.

År 1911 indrykkes i byens dagblade en annonce, hvori der blev indbudt til aktietegning i aktieselskabet Forenede Mineralvandsfabriker, hvori indgik fabrikkerne Echo, Horsa, og Neptun, Expres, Alliance og Horsens ny Mineralvands. Cand. pharm. Nic. Michelsen indvilligede i at overtage posten som administrerende direktør.

I 1941 overtog Forenede Mineralvandsfabriker, Fredericia Mineralvandsfabrik, og fra samme år varetoges direktionen af Axel Grove Stephansen.

Skønt fredet blev bygningen, af hvilken portoverliggeren opbevares på Horsens Museum, i 1972 nedrevet. Fabrikationen af mineralvand var da allerede ophørt her på stedet. Som et kuriosum kan nævnes, at der i vejviseren fra året 1872 af N. Hansen, Mineralsvandsfabrik, Kattesund, er indrykket en annonce, hvori han anbefaler “Limonade Gazeuse” med diverse frugter (bruslimonade). Dette må være forløberen for den senere så populære sodavand.

05. maj 1898:

Udvalget Fra Karoline- Amalielund i Horsens har nu approberet Arkitekt Estrups Tegninger til en Portindgang til Lunden. Opførelsen af den vil hurtigst muligt blive sat i Gang, og forhaabentlig allerede vil Pinse vil Horsensianerne  kunne strømme ind i deres kjære Lund ad en nettere Indgang end hidtil.

21. maj. 1918:

Det højt ansete Tobaksfirma Pertersen & Sørensen, Horsens anbefaler Landmænd saa vel som jordbruger i Almindelighed at anlægge Tobaksdyrkning, som en rentabel Forretning.

10. maj 1938:

Paa Horsens Handelsforenings Generalforsamling i Aftes vedtoges det ensstemmigt at paabegynde opførelsen af den nye Handelsskole. Den skal som bekendt ligge paa Arealet ved Hjørnet af Jessensplads – Lichtenbergsgade, som blev skænket Horsens Handelsforening som en jubilæumsgave af Horsens Kommune. Grosserer Grabow redegjorde for Arkitekt Vitus Borings Projekt.

20. maj 1958:

Petersen & Sørensen lancerer to nyheder. Første tobaksfirma i landet med tobakpung i aluminiumfolie. For faa dage siden begyndte firmaet Petersen & Sørensen udsendelsen af en ny tobak og en ceruttype.

13. maj 1978:

Arbejdet med Strandpromenadens gennemførelse fra Carit Etlarsvej til Sundbroen – en strækning på ca. 600 meter – kommer nok til at præge den østlige bydel resten af året. Arbejdet indledes midt i juni og søges gennemført inden årets udgang.