Horsens Sygehus. Historisk kalender, oktober 1989

Horsens Kommunehospital, idag Horsens Sygehus, blev indviet i november 1970. Helt tilbage i 1937 opstod behovet for at erstatte de gamle hospitalsbygninger fra 1908 med noget mere tidsvarende.

I 1937 nedsatte Horsens byråd et “moderniseringsudvalg”, der skulle udarbejde planer om en udvidelse af Horsens Kommunehospital på den i samme år nyerhverede grund, der stødte op til Østre Kirkegård.

Krigen satte en stopper for planernes gennemførelse, men i 1954 vedtog byrådet, at der på de gamle kolonihavegrunde skulle bygges et 10 – etagers sygehus. I 1961 besluttede byrådet at reducere byggeriet til et 4 – etagers sygehus, og i 1963 kunne man endelig tage det første spadestik, og i november 1970 blev Horsens Sygehus indviet efter 33 års planlægning. Men netop i 1970 trådte den nye kommunalreform i kraft, så sygehusets administration blev overtaget af det nye Vejle amt.

Kommunesammenlægningen betød også, at sygehusets etageareal på 27486 m2 – et sygehus, der i samtidens aviser blev betegnet som Nordeuropas mest moderne – fra starten var for lille på grund af den frie indlæggelsesret i det nye amt.

I samme periode nedlagde amtet Sct. Josephs Hospital, hvis afdelinger blev flyttet til det nye sygehus senere til Vejle Sygehus.