Horsens Trælasthandel A/S, Historisk Kalender, september 1998

I 1865 startede S.J. Kragh og H.A. Soele på Sønderbrogade en blandet købmandshandel under navnet Kragh og Soele. De flyttede allerede i 1869 til Søndergade, hvor de efterhånden satsede mest på trælast og bygningsartikler, hvilket krævede større lagerplads.

Ved Søndenaagade, nu Åboulevarden, indroges derfor en eng, der strakte sig mod syd. Engen blev opfyldt og her blev indrettet tørrehuse og oplagsplads.

Efterhånden ønskede S.J. Kragh og A.H. Soele at trække sig tilbage. Den 1. maj 1900 overtog det nye aktieselskab, Horsens Trælasthandel (H.T.) deres forretning.

Kort tid efter blev der anlagt et træskæreri på den anden side af havnesporet og i 1907 blev P. Mørcks Damp-, Høvle- og Savværk købt af H.T., der dermed blev leveringsdygtig i alt indenfor branchen.

En storbrand den 25. juli 1918 lagde så godt som hele H.T. i aske, men virksomheden blev snart genopbygget. I 1931 blev Fogs Trælasthandel på Allégade købt og indlemmet i H.T.

Efter 2. verdenskrig kom der rigtigt gang i H.T. på det store billede ses alle aktiviteterne samlet på området mellem banen og Åboulevarden. Håndværkerne kunne her købe alt til byggefaget, og i 1957 åbnedes det byggemarked på Åboulevarden, som ses på det lille billede. Pladsen på Åboulevarden blev efterhånden for lille, og samtidig manglede Horsens Kommune plads til et nyt rådhus, I 1972 enedes H.T. og Horsens Kommune om at flytte trælasten til en næsten 60.000 m2 stor grund i Torsted .

Virksomheden hedder i dag H.T. Defta.

13. september 1898:

Torvet var næsten sort i Aftes af Mennesker, der ville være med til følge Emil Bojsens Lig fra hans Hjem til Kapellet. Bisættelsen vil finde Sted paa Fredag Formiddag Kl. 9 1/2 i Klosterkirken. Selve Jordfæstelsen skal finde Sted paa Yding Kirkegaard Kl. 2.

14. september 1918:

2. Generalkommando har i Dag meddelt Byfogedkontoret, at 10. Batallion fra den 10. Oktober og indtil videre skal indkvarteres i Horsens By. Antallet af Soldater m.v. vil senere fremkomme.

05. september 1938:

Et imponerende flot Rundskueoptog blev lørdag fulgt af tusinder af Mennesker. Vognoptog, i hvilket Byens fleste store Virksomheder var repræsenteret, frembød et herligt broget Billede- et Billede, som paa en Gang viste en Mangfoldighed af Horsensianske Frembringelser og understregede, at Horsens er en driftig Industri- og Handelsby.

12. september 1958:

Varmtvandsbadeanstalten i Kildegade er lukket i dag fredag d. 12. d.m. paa grund af reparation paa kedelanlægget.

16. september 1978:

Schou-Epa i Horsens solgt til 2 brødre. Varehuset i Borgergade, der årligt omsætter for 60 millioner kroner, overtages af Løvbjerg Konsum A/S den 1. oktober.