Horsens Barberforening af 1890

Ved næringsfrihedens indførelse i Danmark i 1862 gik barberfaget sammen med mange andre fag tilbage, idet det gamle lavvæsens bindende love og vedtægter ophævedes. Det betød bl.a., at f.eks. tandudtrækning overgik til tandlægerne, åreladning blev indskrænket til kun at måtte udføres efter lægeordination osv. Dette medførte et ønske om at stifte en centralforening for jyske barbere og frisørere, og d. 15. april 1890 blev Horsens Barberforening af 1890 stiftet på initiativ af Johannes Andersen.

De stiftende medlemmers navne var: P. Helmus, P. Schibler, Johs. Andersen, N. C. Nielsen, F. W. Ullerup, G. W. Klæbel, C. Kock og H. D. Westphal. P. Helmus fungerede som formand fra 1890 til 1892. Herefter overgik posten til F. W. Ullerup, der sad indtil 1901.

De første år arbejdede foreningen for stiftelsen af en landsforening, og d. 11. august 1892 blev der holdt konstituerende generalforsamling i Horsens. Herudover arbejdede foreningen med fastsættelse af priser (en barbering kostede 4 skilling og en hårklipning 12 skilling i foreningens år), fastlæggelse af lukketider og spørgsmål om lærlinge.

D. 3. marts 1904 holdt Centralforeningen for jydske barberer og frisører for anden gang årsmøde i Horsens, hvor man drøftede oprettelsen af fagskoler. Et forslag som modtog enstemmig tilslutning. I oktober 1908 foreslog N. C. Nielsen, at man lokalt nedsatte et udvalg for en fagskole i Horsens, og den gik i gang oktober 1909 i lokaler på Søndergade 27.

Læs mere:

61.34 Horsens Barberforening af 1890 af J. A., 1915, 24 sider