Horsens Bibliotek

Horsens Bibliotek i Tobaksgården

Første spadestik

Vidste De, at det første ”spadestik” til biblioteksvæsnet i Horsens blev taget for 140 år siden?
Vidste De, at Horsens Bibliotek har haft adresser på 13 forskellige steder gennem årene?

I 1869 åbnede Arbeiderbogsamlingen i Horsens på adressen Nørregade nr. 385 (nu nr. 21). Det var i baggården hos Mechanikus Justesen. Selve bogbestanden bestod af gaver fra byens borgere, som var blevet afleveret på opfordring af toneangivende kredse i byen og fra oplandet.

Samlingen bestod af 843 bind – en skønsom blanding af klassikere, almindelig underholdende litteratur og opbyggelig læsning. Udover bøgerne var der også doneret et mindre pengebeløb til driften af samlingen. Der var udlån 2 gange ugentligt à 1 time.

Andreas Schack Steenberg

I 1885 tog den senere berømte Andreas Schack Steenberg initiativ til at danne Foreningen til Undervisning af Arbeidere i Horsens – foreningen fik i 1890 navneforandring til Forening for Folkeoplysning. Bogbestanden var Arbejderbogsamlingen fra 1869 plus igen forskellige boggaver. Nu havde ”biblioteksvæsnet” til huse i gården til Søndergade 30.

Horsens Folkebogsamling

I 1894 lykkedes det bogsamlingen at få det første kommunale tilskud og Andreas Schack Steenberg fik åbnet samlingen for offentligheden d. 2. januar. Nu blev bibliotekets navn Horsens Folkebogsamling og fik til huse i Borgerskolen i Allégade. Bogsamlingen bestod nu af 1018 bind og den ugentlige åbningstid var 2 gange á 1 time.

I begyndelsen blev udlånet passet af adjunkt Marius Ottosen og af latinskoledrenge.
3 år efter i 1897 blev den første bibliotekar fastansat – det var lærer J. Langkjær, som fungerede helt frem til 1929.

Fra kælder til Rådhus

I 1905 blev teltpælene igen rykket op; nu var adressen kælderen til den nyopførte Horsens Tekniske Skole. Så flyttede biblioteket i 1910 til et andet ydmyg sted – nemlig i en baggård til Nørregade 17 – adressen var et tidligere ostelager!
Senere rykkede man tilbage til forbygningen til Nørregade 37, hvor der tidligere havde været lejebibliotek og så igen til et lokale på Rådhuset.

Efter 16 år var det tid til igen at flytte. Nu hed adressen Søndergade 42, hvor der også blev indrettet en stor læsestue og oprettet et håndbibliotek.

Horsens Biblioteksforening

Så i 1927 skete der noget epokegørende. Horsens Biblioteksforening blev stiftet og medlemmerne af foreningen betalte til bibliotekets drift helt frem til 1960, da biblioteket blev kommunalt.

I 1929 blev så den første faguddannede bibliotekar ansat. Det blev den navnkundige Toke Allingham, og bibliotekets navn blev ændret til Horsens Bibliotek.

I egen bygning

Endelig i 1932 rykkede Horsens Bibliotek ind i sin egen bygning, nemlig frøknerne Schougaards Skole i Kildegade og her lå biblioteket, indtil bygningen blev beslaglagt af tyskerne i 1944. Så måtte biblioteket igen flytte – denne gang til en tidligere gymnastiksal i den gamle StatsskoleAmaliegade 10.

Men i 1949 var det tid til endnu en adresseændring – biblioteket flyttede ind i de røde barakker ved banegården – og her blev biblioteket i de næste 11 år, indtil der skete noget fantastisk for biblioteket og dets brugere.

Biblioteket i Vitus Berings Park

I 1960 blev der bygget en helt ny bygning – en bygning som var skabt til formålet, og som blev placeret i den smukke Vitus Beringspark. Bygningen var tegnet af arkiteketerne Juul Møller, København og Erik Laursen, Horsens.

Biblioteket var en nyskabelse på dansk område, da det blev indviet, idet alle de væsentlige funktioner var samlet i én etage og i et rum. Bibliotekets samlede nytteareal var på ca. 2000 m2.

Hovedleverandøren til inventaret var Reska Metalindustri, som har har taget de 7 fotos, der vises nederst i artiklen. Størstedelen af de specielle biblioteksmøbler samt alle borde er dog fremstillet efter tegning af Horsens firmaet Zoffman-Jessen.

Tobaksgården

Men i 1987 – 28 år efter indflytningen i Beringsparken – måtte biblioteket igen rykke teltpælene op og flytte. Denne gang blev det til indflytning i den nyrenoverede tidligere Tobaksfabrik ”Petersen & Sørensen”.

I 1994 holdt biblioteket 125 års fødselsdag. I den anledning skrev advokat Evan Herrig en prolog, som blev fremført af Suzanne Bang. Læs prologen her

I 2009 er adressen stadig den samme – nemlig Tobaksgården 12.

Åbningsfest i Børne- og musikafdelingen 2010

Personalet i Børne- og musikafdelingen er parat til åbningsfest.

Mandag d. 16. august 2010 var der stor åbningsfest i den nyindrettede Børne- og musikafdeling på Horsens Bibliotek. Samme dag blev åbningen af hjemmesiden pallesgavebod.dk fejret med en reception.

Der males flittigt på væggen i børneafdelingen

Børn i alle aldre var mødt op for at deltage i festlighederne. I løbet af dagen blev der bl.a. dekoreret en væg i børneafdelingen, afholdt koncert med Heksen Esmaralda og et børnekor fra Søndermarksskolen samt afprøvet forskellige stunts sammen med stuntmanden James Stunt.

Den nyopstartede Horsens Parkour Club kom også forbi og viste et par flotte tricks, og fik børnene til at hoppe og springe rundt.

Mange børn og unge var mødt op for at fejre åbningen af hjemmesiden Palles Gavebod.

Besøg hjemmesiden Palles Gavebod her

Artikler fra Horsens Folkeblad

Keramisk relief er ikke ødelagt (Horsens Folkeblad 01.04 1969)

Det begyndte med Andreas (Horsens Folkeblad 02.07 1985)

Forærer kæmpe kunstgave til Horsens (Horsens Leksikon 10.09 1985)

Udsmykning en stor udfordring (Horsens Folkeblad 16.05 1987)

Bøgerne ved at være på plads (Horsens Folkeblad 30.01 1988)

Tobaksgården 5 mio. dyrere end forventet (Horsens Folkeblad 18.05 1988)

Billeder

Atriumgården Fra Atriumgården i Centralbiblioteket i Horsens. Arkitekt Juul Møller. Foto fra Reska Metalindustri.

Borde Fra ungdomshjørnet i Centralbiblioteket i Horsens. Til de fritstående reoler er anvendt mellemplader for at opnå afskærmning og delvis isolering. Foto fra Reska Metalindustri.

Håndbogs- og tidsskriftssamlingen Håndbogs- og tidsskriftsafdelingen i Centralbiblioteket i Horsens. Foto fra Reska Metalindustri.

Ungdomsafdelingen Fritstående reoler i ungdomsafdelingen. Foto fra Reska Metalindustri.

Borgerindsamling til fordel for nyt bibliotek

I anledning af Horsens 500 års købstadsjubilæum i 1942 startede en borgerindsamling til en byggefond for et nyt bibliotek

Læs mere:

02.4 Horsens, Plovgaard, Sven: Centralbiblioteket i Horsens, 1960.

02.46 Horsens, Jørgensen, Carl Th.: Fra en Favnfuld Bøger til Horsens Centralbibliotek, 1944.

Horsens Biblioteks hjemmeside