Horsens Eksport Fjerkræslagteri

Uddrag af Jan Østergaards artikel “En slagter saga fra Horsens”.

I 1949 påbegyndte man opførslen af Horsens Export Fjerkræslagteri på Høegh Guldbergs Gade, på arealet vest for ridebanen. Den nye virksomhed kom ikke til at syne af meget, hvad bygning angår, idet Chr. Nielsens nye bygning overskyggede, men den ville komme til at beskæftige 15-20 kvinder og have en fuld slagtekapacitet på 500 dyr i timen.

Byggeriet gik stærkt, der har kun været 40-50 arbejdsdage fra det første spadestik blev taget, til man hejste kransen og der blev holdt rejsegilde.

Torsdag den 1. september 1949 åbnede virksomheden, hvor opkøberne begyndte på deres ruter. Fjerkræ fra hele Horsens-egnen og iøvrigt længere ud ville i den kommende tid kunne slagtes på Export Fjerkræslagteriet.

Horsens Eksport Fjerkræslagteri kom til at bruge de nyeste, amerikanske maskinmodeller. Ganske vist blev maskinerne ikke lavet i Amerika. Transportbånd, skrællemaskine og plukkemaskinerne samt centrifugerne og fjertørringsanlægget blev bygget her i Danmark på amerikansk licens.

De nye maskiner betød, at fjerkræet faktisk ikke blev rørt af menneskehånd, fra det blev stukket, til det færdigbehandlet kom ud fra fabrikken. Helt undgå berøring af menneskehænder kunne man dog ikke. Maskinerne kunne ikke tage de helt fine fjer, så plukkerskerne måtte gå hvert enkelt dyr efter. Men der blev foretaget alle hygiejniske foranstatninger for at slagtningen blev så fuldendt som mulig.

Horsens Eksport Fjerkræslagteri ophørte i starten af 1976, og bygningerne blev overtaget af Horsens Havebrugsmaskiner og Motorværksted, der åbnede på adressen den 1. oktober 1976.

Læs hele artiklen her

Se også Hans Christian Schmidt (1877-1930) samt Hans Jacob Schmidt (1907-1984)