Horsens Evangeliske Afholdsforening

Horsens Evangeliske Afholdsforening blev stiftet i 1889 med tilknytning til Metodistkirken. Foreningens formål var at arbejde for afskaffelsen af alle Sorter af berusende drikke. For at blive medlem skulle man underskrive en erklæring om afståelse fra alkohol.

Medlemstallet i 1890 lå på ca. 60. I løbet af 1890’erne dalede mødedeltagelsen og aktiviteterne stoppede i lange perioder for helt at ophøre i 1897. Foreningen blev dog reorganiseret 5. oktober 1906 som en del af Evangelisk Afholdsforbund under Metodistkirken. Foreningen gik også under navnet ”Redningsbåden.” Formålene blev udvidet til ligeledes at yde hjælp til alkoholiserede mennesker.

Foreningen holdt ofte foredrag om alkohols skadelige virkninger på krop, hjem og samfund. Indtil 1925 var der møde hver 14. dag i Metodistkirken i Houmannsgade 41, herefter en gang om måneden. Alle møder blev indledt med bøn og bibellæsning.

I 1921 blev foreningen indmeldt i De Samvirkende Afholdsselskaber i Horsens, men efter en fest med dans i 1922, meldte foreningen sig ud, da dans ikke var tilladt i Horsens Evangeliske Afholdsforening. Foreningen genindtrådte dog i 1926, mod en forsikring om ikke at have nogen forpligtelser i lignende arrangementer.

Foreningen havde frem til midten af 1920’erne et medlemstal på ca. 100, men allerede i 1927 var det faldet til ca. 40.

Foreningens mødeaktivitet ophørte omkring 1961.

Original artikel af Anette Jørgensen.

Læs mere:

Byarkivets arkivfond A-871 og vejvisere