Horsens Kvindeseminarium

Ryesgade vestlige del – set fra syd. Kvindeseminariet, Ryesgade 5 (efter 1897) oprettet 1878. Tegnet af arkitekt Estrup. B2229

Kvindeseminariet i Horsens blev oprettet i 1878 på initiativ af Pastor Andresen og adjunkt Emil Buchwald. Formålet var at tilbyde et toårigt kursus til kvinder, der ønskede at uddanne sig til skolelærerinder.

Kvindeseminariet startede med at leje sig ind i lokaler på Teknisk Skole i Allégade, men i forbindelse med en ny lov fra 1894, der sidestillede lærerindeuddannelsen med læreruddannelsen, kom der nye krav til undervisningslokaler. Det resulterede i at et helt nyt seminarium med tilhørende børneskole, blev bygget i Ryesgade i 1897. Arkitekten bag byggeriet var H. F. J. Estrup .

I 1915 trådte Johanne Louise Mohr til som seminariets nye forstanderinde, efter at Emil Buchwald var trådt tilbage. Hun drev seminariet indtil 1918, hvor det på grund af faldende elevantal og skrantende økonomi lukkede.

Artikler fra Horsens Folkeblad:

Allerede i 1878 var Buchwald begyndt på et Kursus, der skulle uddanne Kvinder til Almueskolelærerinder, som det dengang hed. Hans Kongstanke var nemlig, at Kvinderne burde have deres egne Seminarier, for herigennem kunne de kvindelige Egenskaber komme til deres fulde Udfoldelse og sande Vækst. (Horsens Folkeblad 19.08.1943)

Original artikel af Anne Sofie Krogh.

Læs artiklen

En ypperlig lærer – uden Embedseksamen. Med Buchwald indførtes en ny ånd i Horsens Latinskole (Horsens folkeblad 20.08.1943)

Læs artiklen

Læs mere:

Byarkivets arkivfond A- 584

Historisk Kalender 2004

37.18 Knudsen, Anne Mette: I åndens tjeneste : Horsens Kvindeseminarium 1878-1918. Den Kreative, 2005. 26 sider : ill.