Horsens Ren Fjord

Foreningens formål er at samle alle organisationer, interessegrupper og personer, der har interesse i, at Horsens Fjord har en tilstand, der er tilfredsstillende for alle, både set fra naturens, sportens, jagten, fiskeriets og andre rekreative interessers samt erhvervslivets synspunkt. Foreningen skal virke som et bindeled mellem de interesserede på den ene side og myndighederne og politikerne på den anden side.

Foreningen er stiftet 1991. Geografisk dækker den Horsens Fjord og det landområde, der har afstrømning til fjorden.

Læs mere på Horsens Ren Fjords hjemmeside