Horsens Terrainsportsforening

Horsens Terrainsportsforening blev oprettet 29. september 1942 og var tilsluttet Dansk Terrainsport Forbund.

Efter 9. april 1940 blev terrainsportsforeninger oprettet i officers-kredse, for at undervise unge i ”felt-sport”, det vil sige kortlæsning, orienteringsløb, signalering, skydning og lignende.

Felt-sporten var, lige som foreningens militaristiske opbygning, velegnet til modstandsmæssig virksomhed. Et halvt år efter dannelsen af Horsens Terrainsportsforening, gik dele af foreningen derfor ind i det illegale arbejde, og dannede Horsens Hjemmeværn omkring juletid 1943. Modstandsgruppen arbejdede primært med opbygningen af militære grupper til støtte for de allierede, ved deres invasion af Danmark.

I maj og juni 1944 blev Horsens Hjemmeværn revet op ved tyske razziaer i byen og i alt 50 medlemmer blev anholdt.

Original artikel af Anette Jørgensen.

Læs artiklen:

Byarkivets indkomstjournal 1981-13

Rimestad, Chr.: Horsens går til modstand. Bind 1-3. Udgivet 1998, 1999 og 2000